DIGITALA FÄRGLIKARE VIA NCS CORE

För första gången någonsin erbjuds möjligheten till att erhålla ursprungsvärdena på NCS 1950 standardfärger. Värdena justeras dessutom till att bli exakta enligt ditt mätinstruments inställningar och kalibrering! Bara att ladda ned och importera till befintligt färgmatchningsprogram. Ändras någonting i existerande recept eller teknologi är det enkelt att ladda ned värdena igen, justerade till de nya förutsättningarna.

Med NCS Core arbetar du effektivt och noggrant med färgstyrning inom produktion. NCS Core är en molnbaserad plattform för kvalitetssäkring som möjliggör att digitalt kunna kommunicera och bedöma färger i produktion.

Genom NCS Core utbyter produktägare färgdata med leverantörer, och bedömer resultatet av kvalitetskontrollen online. Godkända leverantörer får tillgång till de digitala färgstandarder som försäkrar att alla leverantörer matchar mot samma mål. Kommunikation över en komplex leverantörskedja blir därmed ögonblicklig och exakt. Data från kvalitetskontrollen är centraliserad till NCS Core och jämförs med motsvarande färgstandarder och specificerade toleranser. Detta reducerar risken för onödiga fel och förseningar. Genom NCS Core får du tillgång till NCS 1950 standardfärger.

Genom att arbeta med digitala färglikare via NCS Core ökar du färgkvaliteten, samtidigt som du sänker kostnaderna tack vare en effektivare och noggrannare process.

FYSISKA FÄRGLIKARE

Den visuella bedömningen är den allra viktigaste! Och du måste kunna lita på provet du tittar på.

Med NCS Calibrated Matching Standards har du de mest noggranna matchningsprover för färgreceptering. CMS är en samling fysiska kalibrerade standarder innehållande NCS 1950 standardfärger för kontroll, produktion och receptering av en NCS-färg.

CMS används av tekniker för att möta de höga kvalitetskraven.

För att säkerställa premiumkvalitet mäts, kontrolleras och kalibreras varje CMS-prov av NCS Quality Centre dagen innan leverans. Avvikelser från NCS primärfärglikare specificeras på varje prov. Garantier ges för minimumtoleranser, med en avvikelse på mindre än ΔEcmc 1:1 = 0,5.

Proverna levereras i en förvaringsbox med ett färgprov i A6-format för varje NCS 1950 standardfärg. CMS-proverna förvaras i en svart box för att förhindra skador orsakade av dagsljus och är sorterade enligt kulörton med registerkort mellan varje kulörton.

Vill du beställa en NCS Calibrated Matching Standard box?

Klicka här >