Vad är NCS-systemet?

Hur förvissar du dig om att din leverantör eller kund har samma bild av den skogsgröna färg du föreslår? Med hjälp av NCS-systemet kommunicerar du färger på ett sätt så att alla förstår.

NCS-systemet är ett universellt sätt att beskriva färger så som vi uppfattar dem visuellt. Varje färg har en unik NCS-beteckning som beskriver hur färgen är uppbyggd – från svarthet och vithet, till kulörthet. NCS-koden beskriver hur många procent av färgen som visuellt består av dessa olika delar. Det gör det möjligt att beskriva färgen på alla ytmaterial och säkerställa att färgen blir precis så som du vill ha den.

Till grund för våra produkter ligger Natural Colour System®© – det branschöverskridande färgsystemet som används globalt för färgkommunikation mellan designer och tillverkare, till återförsäljare och kund. NCS-systemet bygger på hur vi upplever färger visuellt, oberoende av yta, pigment eller ljus. Med hjälp av NCS-systemet kan du därför beskriva över 10 miljoner färger. Något som gjort färgsystemet till en global standard för att definiera, kvalitetssäkra och kommunicera färg.

 

För vem?

NCS-systemet används av arkitekter, designers och materialtillverkare, färgindustrin, producenter och återförsäljare världen över.

 

 

Varför NCS-systemet?

NCS-systemet ger en unik möjlighet kommunicera färg mellan alla intressenter i en färgprocess så att slutresultatet blir exakt som det var tänkt.

Så funkar ncs systemet

1. NCS-systemet utgår ifrån dessa elementärfärger som tillsammans skapar alla de färger som ögat kan uppfatta visuellt.

2. Välj närmaste kulör

3. Hitta närmast matchande färg

Ett exempel

ncs-kod

S betyder att färgen ingår i de 1950 NCS standardfärgerna. Den första delen av koden 1050 beskriver nyansen och färgstyrkan. Den har 10% svarthet och 50% färgstyrka. Resten upp till 100% utgör vitheten; 100- 10- 50= 40, dvs färgen har 40% vithet.

Koden Y90R kan beskrivas utifrån färgcirkeln. Färgcirkeln består av de fyra grundfärgerna röd, gul, blå och grön som är placerade i lika avstånd i cirkeln. Koden Y90R beskrivs som gul (Y) med 90% rött (R). B40G är exempelvis blått med 40% grönt osv.