Colour gestalt in exterior architecture

Under 2020 uppdaterar vi kursutbudet med spännande nylanseringar i samband med att NCS Systemet fyller 40 år. Gör en intresseanmälan för information om kommande kursdatum.

 

FÖRDJUPNINGSKURS – Hur kan färg användas som gestaltningsfaktor utomhus?

Få koll på vilka faktorer som påverkar exteriör färgsättning och gör den färgmässiga gestaltningen mer kreativ och framgångsrik . Nyckeln är att välja rätt färger anpassade efter miljö och omgivning.


Artikelnr: CAGESTALT Kategori:

Produktinformation

Färgsättning inom arkitektur handlar i första hand om att tillföra byggnader och omgivning ett helhetsintryck och är till stor del en konstnärlig fråga. Du kommer att få insikter och kunskap om färgsättningsproblematik knutet till större fastigheter och hela bostadskvarter. Med handfasta tips om hur det ska bli bra och rätt kommer du att få fördjupad kunskap om färgens förändring på avstånd, om vilka färgskalor som lämpar sig för yttre färgsättning och vilka möjligheter och begränsningar som har att göra med val av fasadmaterial. Studiebesök ger upplevelse av hur färg, yta och material samspelar i ett bostadsområde och färgsättningsuppgifter ger möjligheter till analys och insikt i hur färgplanering för bostadsområden som helhet genomförs.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med exteriör färgsättning av i huvudsak större fastighetsbestånd och bostadsområden på t.ex. arkitektföretag eller stadsbyggnadskontor och vill utveckla och fördjupa dina kunskaper om hur färg kan användas som gestaltningsfaktor.

Varför gå kursen?

  • Förbättra dina färdigheter inom exteriöra färgval genom att fördjupa dina kunskaper i hur färg upplevs på olika ytor, miljöer och ljus
  • Skaffa dig nödvändig kunskap för att skapa harmoniska färgkombinationer för större fastighetsbestånd och hela bostadskvarter
  • Få insikt i hur en framgångsrik färgplanering för bostadsområden som helhet kan tas fram
  • Få kunskap om hur dina färgsättningar kan förbättras med traditionen som utgångspunkt
  • Få verktyg och kunskap för att göra medvetna färgval

Plusvärde

I kursen ingår luncher, pausförtäring, kursmaterial, kursintyg och färgprovsamlingen NCS Exterior specialutformad för yrkesverksamma inom exteriör färgsättning (värde 2.900:-). Efter avslutad kurs får du ett kursintyg på de kunskaper som du tillgodogjort dig.

KONTAKT

academy@ncscolour.com

Mer information

Kurstillfälle

Kontakta oss för mer information.