FÄRGUTBILDNINGCOLOUR TRAINING FOR SALES AND MARKETING

Vi erbjuder fortbildning för färgindustrier som vill öka sin färgkunskap. Colour Academy är internationellt erkänd för sin färgkunskap och höga utbildningskvalitet. Genom att lära er arbeta med NCS får ni ett gemensamt färgspråk som kan användas i all er färgkommunikation.

En genomgående förståelse för NCS hjälper dig vägleda dina kunder att välja rätt färg för sina projekt och lyckas med sina färgsättningar. Dina kunskaper och förtroendet för din färgexpertis kommer att öka tillsammans med antalet nöjda kunder.

Vi erbjuder även fortbildning för de som arbetar med färgmatchning, kvalitetskontroll, färgbrytningssystem och färgmätning. Kunskap inom dessa områden spelar en viktig roll vid kontroll av färgkvalitet. Vi erbjuder utbildning som hjälper dig att uppnå hög noggrannhet i färg och samtidigt undvika miljöfarliga pigment och minska antalet färgblandningar som behövs i ditt färgsortiment.

Ni kan välja i det vanliga kursutbudet eller skräddarsy ett utbildningsprogram som passar era behov. Anpassning av en kurs är inte nödvändigtvis ett dyrt alternativ och kan visa sig mer kostnadseffektiv än våra schemalagda kurser. Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa en utbildningslösning som passar dina behov.We offer training for coating industries wishing to increase their colour knowledge. Colour Academy is known for its extensive knowledge and is internationally revered for its high quality education. By learning to work with NCS you will get a common language of colour that you can use in all your colour communication.

A comprehensive understanding of NCS will provide confidence in the sales situation, giving your customers the guidance they need to succeed with their colour designs. When you are giving colour advices to your customers you will know how to help select colours that will work for their projects. Your knowledge and level of professional colour skills will increase alongside the number of satisfied customers.

We also offer training for those working with colour matching, quality assurance, tinting systems and colour measurement. Knowledge in these areas plays an integral part in controlling colour quality. We offer training that will help you attain high colour accuracy while avoiding environmentally-harmful pigments and decreasing the number of paint mixtures needed for your colour assortments.

Customers can choose from the standard courses or tailor a training programme to suit their requirements. Customising a course is not necessarily an expensive option and may prove more cost-effective than our standard scheduled courses. We will work with you to ensure that we create a training solution that meets your needs.