Smart Colour Management kapade kostnaderna för färgkollektionerna

Konkurrensen inom färgindustrin ökar. Därmed växer också kraven på att erbjuda färgkollektioner som både är i linje med rådande trender och samtidigt lönsamma. För att rusta sig för denna utmaning – och för att behålla sin starka marknadsposition vände sig Koreas största färgindustri Samhwas till NCS Colour.

Utmaningen

”Att reducera 5000 färger till 950 stycken.”

– Projektledare, Samhwa Paints

Analys och systematisering gav ett rimligt urval

Samhwas färgutbud bestod av totalt 5000 färger, vilket innebar höga kostnader för styrning och hantering. Efter en analys av både Samhwas och deras konkurrenters färgutbud och med stöd av NCS-systemet fick Samhwa en tydlig bild av vilka färger kollektionen skulle bestå av. 

Smart Colour Management ledde fram till en välbalanserad kollektion

Antalet färger reducerades från 5000 till 950. Med hjälp av NCS identifierades relevanta färger för den koreanska marknaden i kombination med Samhwas mest populära färger. Genom att hantera ett färre antal färger minskades kostnaderna för färgstyrningen avsevärt.