We're all about colour

Vi hjälper våra kunder att definiera, kvalitetssäkra och kommunicera färg.

Under 35 år har vi stöttat våra kunder inom industri, design- och arkitekturbranschen. Det gör att vi är väl förankrade i designprocessens olika delar – från att definiera färger, skapa harmonier och förstå relationen mellan färg, ljus och material, till att kommunicera färgval mot kund och leverantör. För färgindustrin kommer vi in som partner och stöttar upp inom färgutbud, kvalitetssäkring och försäljning.

Kunskap, forskning, passion

Till grund för våra erbjudanden ligger NCS – Natural Colour System – vårt  branschöverskridande färgsystem som används världen över för färgkommunikation från designer till tillverkare till återförsäljare och kund.

Vi är passionerade i att sprida vår kunskap om färg. Därför är vår mission att placera färgkunskap högt upp på designagendan, vilket vi gör genom vår utbildningsgren – NCS Colour Academy, där vi främjar kunskapen om färg inom forskning och universitetsvärlden via föreläsningar, seminarier och utbildningar världen över.

NCS Colour finns idag representerat i 80 länder, med huvudkontor i Stockholm.