Vår historia

1611: Svensk/finske Aron Sigfrid Forsius publicerar en av de första färgrymderna i världen, i sin bok ”Physica” som senare inspirerade vetenskapsmännen i deras senare forskning om NCS.

1874: Ewald Hering formulerar ”Das natürliche System der Farbempfindungen” (Det naturliga systemet för färgförnimmelser).

1930-talet: Färgforskning påbörjas av Tryggve Johansson, baserat på Herings slutsatser.

1945: En mängd aktiviteter initieras som så småningom resulterar i grundandet av företaget, senare döpt till Skandinaviska Färginstitutet AB.

1952: Hesselgrens färgatlas (utvecklat av arkitektur prof. Sven Hesselgren) lanseras. Det baserades på Johanssons idéer och vidareutvecklades av Hesselgren.

1964: Under 1960- och 1970-talet utfördes, inom stiftelsen Svenskt Färgcentrum, mer än 100 manår av vetenskaplig forskning och utveckling av arkitekter, designers, psykologer, fysiker, kemister och färgforskare vilket resulterade i NCS – Natural Colour System®©. Det ligger närmare 20 års forskning bakom introduktionen av NCS som leddes av Dr. Anders Hård tillsammans med Dr. Lars Sivik och Gunnar Tonnquist.

1978: För att förverkliga NCS, gavs företaget namnet Skandinaviska Färginstitutet AB (numera NCS Colour AB). Målaremästarna tog på sig ägarskapet.

1979: NCS systemet lanseras som en svensk nationell färgstandard (SIS). Det illustreras i en NCS atlas med 1412 färgprover. Det blev snabbt färgverktyget för majoriten av arkitekter och designers, samt färgindustrin.

1984: 118 nya färger adderades och framgången fortsatte när NCS också antogs som norsk nationell färgstandard.

1985: DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (tyska standardiseringsinstitutet) visar sitt stöd till NCS i ett officiellt pressmeddelande i december 1985.

”Det är otroligt att det än idag 1985/1986, fortfarande inte finns en etablerad metrisk konvention för färg. Förståelsen av färg är ännu till stor del ett ämne för slumpen. För att underlätta beslutsprocessen och föregå med gott exempel för en förståelse utan nationell själviskhet, har DIN Deutsches Institut für Normung beslutat att stödja det svenska färgsystemet Natural Colour System och överge sitt etablerade DIN-färgsystem”
– Laue. D; Deutsches Textilforum 4/87

1994: NCS antas som spansk nationell färgstandard och får ett ISO 9002 certifikat för tillverkningen av NCS Färgprover.

1995: Den andra upplagan av NCS Färgprover – 1750 färger, miljögodkända pigment enligt EU:s bestämmelser, världsledande färgnoggrannhet och oföränderlighet, en kvalitetsgaranti. NCS Quality Management börjar.

1997: Färgforskarna bakom NCS systemet, Anders Hård, Lars Sivik och Gunnar Tonnquist får utmärkelsen AIC Judd Award för sitt enastående arbete med att utveckla NCS systemet och dess färgatlas. AIC (Association Internationale de la Couleur) Judd Award, är den internationella vetenskapliga färgorganisationens erkännande och utmärkelse för framstående färgforskning.

1998: ISO 9001 certifikat för tillverkningen av NCS Färgprover.

2004: 200 nya färger – nu 1950. NCS antas som sydafrikansk nationell färgstandard. NCS har nu blivit en global industristandard.

2006: NCS har vuxit snabbt och exportandelen är 84%. För att möta ökande internationell efterfrågan och expansion får NCS Colour AB nya ägare, som tar sig an denna utmaning.

2009: Ny digital produkt lanseras – NCS Navigator, webbapplikation. NCS Navigator, webbapplikation.

2011: Färgsättning, exakthet och stabilitet i färg blir mer och mer avgörande för den globala industrin och dess möjligheter att tillfredsställa kundernas efterfrågan. NCS Colour Management blir en viktig lösning för kvalitetsmedvetna tillverkare och designers i hela världen.

2013: Ny digital produkt lanseras globalt – NCS Selector för Adobe, programtillägg.

2014: NCS Core® introduceras som en unik molnlösning för Colour Management i tillverkningsindustrin.

2015: Den trådlösa färgläsaren NCS Colourpin lanseras som med hjälp av tillhörande app låter användare få färginspiration direkt i sin smartphone.

2016: Efter att ha varit ett av de ledande färgsystemen i över 35 år lanserar NCS Colour CAPQ, en digital Colour Management plattform för tillverkningsindustrin att kunna producera i och kvalitetssäkra färg.