Prisad Färg 2022

14 december 2021

Power of Colour

Vad har färg för inneboende kraft som kan lyfta, dölja eller sänka ett förslag? Är alla gröna färger lugnande? Eller kan ”fel grön” ha helt motsatt effekt? Varmt välkommen till årets Prisad Färg tävling! Med inspiration av årets tema ”Power of Colour” skapar du ett arkitektoniskt element, en produkt, ett rum, en miljö, ett stadsrum, en företeelse, en installation, en bild eller någon annan slags upplevelse där din känsla och erfarenhet av färgens relation till temat Power of Colour blir ditt bidrag. Ditt bidrag ska vara visuellt starkt med en tydlig och enkel förklarande text.

Lämna in ditt bidrag senast 1 feb 2022. Mer information hittar du på fargcentrum.se eller här.

 

Om Prisad Färg

PRISAD FÄRG, instiftad av Stiftelsen Svensk Färgcentrum, är en tävling för studenter och nyexaminerade inom konst, design och arkitektur. Tävlingen sätter färgen i centrum och har tillkommit för att:
– skapa ett djupare intresse för och ökad medvetenhet om färgens betydelse
– lyfta fram goda exempel på hur man med hjälp av nyanser, kontraster och kulörer kan förstärka, eller dölja, ett budskap, en känsla eller ett objekt.

 

Nyhetsarkiv