Miljö och kvalitet

Att värna om miljön är en central angelägenhet inom skandinavisk företagskultur och livsstil.

I takt med byggsektorns skärpta lagstiftningar rörande utsläpp, planering, formgivning och tillverkning har NCS Colour AB under årens lopp utvecklat ett antal initiativ för att minska effekterna av vår verksamhets inverkan på miljön. Vi vidtar varje möjlighet att säkerställa att våra produkter och lösningar hålls så miljövänliga som möjligt. Våra färgprover tillverkas med EU-godkända pigment.

Färgindustrin berörs särskilt av den lagstifting som införts för att motarbeta de natur- och miljöproblem vi står inför. Färgindustrin har ett stort ansvar att upprätthålla aktuella gröna frågor och de konsekvenser dess tillverkningsmetoder och avfall skapar.

På NCS Colour AB är vi stolta över att välkomna förändringar i lagstiftningen och främja det framåtriktade eko-tänket hos skandinaviska företag. Vi erbjuder några av de mest avancerade miljövänliga färglösningarna för att göra produktionen och kommunikationen av färg miljövänligare och minimera färglösningarnas inverkan på vår miljö.