Bli licenstagare

Varför NCS?

NCS-systemet är välkänt och används flitigt av distributörer och kunder över hela världen. Vi erbjuder lösningar för framgångsrik färgkommunikation, produktion och kvalitetskontroll. Vi möjliggör en smidig hantering av färger över branschgränserna för att uppnå önskat resultat på olika material och ytor. NCS Network knyter samman producenter och användare med över 400 NCS licenstagare världen över.

Vill du stötta din marknad? Bli licenstagare idag! Kontakta oss här >

NCS användaren

• Hundratusentals arkitekter och designers över hela världen använder NCS inom sitt arbete med design och färgspecifikation.

• Den globala färgindustrin för marknadsföring, produktion och kvalitetskontroll.

• Bygg- och interiörmarknader för färg specifikation och kvalitetskontroll.