Bra eller dåligt, fint eller fult?

APRIL, 2020
Författare: Per Jutterström, NCS Colour, Katrin Nyman, NCS Colour

Rött traditionellt privat hus i Sverige

Exteriör färgdesign av privata husägare i norra Sverige.

Varför är vissa färger mer tilltalande än andra? Finns det principer som kan tillämpas på användningen av exteriörfärger? Exteriör färgdesign kommer alltid att vara offentlig och tillgänglig för personer i objektets område. Det kommer att skapa känslor och förnimmelser. Det kan betraktas som bra eller dålig färgdesign. Det kan beskrivas som snyggt eller fult. Allt beroende på sammanhanget som omgivningen, ljuset, årstiden - dessa faktorer kommer att urskiljas av betraktaren.

Av tradition har privata hus i Sverige målats främst i rött men också i vitaktiga och gulaktiga toner. På grund av tekniska begränsningar, historisk bakgrund och ur praktisk synpunkt var dessa färgområden tillgängliga för de privata husägarna och ur en estetisk aspekt även lämpliga i det svenska landskapet.

Som ett resultat av utvecklingen inom toning av färg, där den moderna toningstekniken nu kan producera nästan vilken färgnyans som helst, har färgutbudet utökats till andra områden. Nya områden med benvita, pasteller och mer kromatiska färger har blivit mer använda av svenska privata husägare. Som ett resultat utmanar de valda exteriörfärgerna nu betraktaren på ett annat sätt än vad vi är vana vid.

I den här artikeln kommer vi att presentera två olika privata hus, där valet av exteriörfärg skiljer sig från den traditionella färgsättningen och hur detta får husen att framstå som ”obekväma” i jämförelse med andra hus. Vi kommer också att ge dig några praktiska råd om vad du bör tänka på när du väljer en exteriörfärg.

 

Vi uppfattar färger olika

Exteriör färgdesign kan utföras på olika sätt, men det har alltid ett sammanhang. Själva föremålet har sina möjligheter på grund av sin form, volym, stil, material och ursprung. Men det sätts också i ett sammanhang där andra aspekter som geografi, historia, ljusinflödet och dess omgivning tillför information till utseendet. Vår bedömning av färgen kommer att baseras på alla dessa parametrar.

 

Den vanligaste exteriörfärgen i norra Sverige

Sverige är ett land med tydliga årstidsväxlingar, särskilt i de norra delarna. Det finns frodiga gröna somrar, brunaktiga höstar, snövita vintrar och orörda gulgröna källor. Svenska privata hus har en bred tradition av vissa exteriörfärger som använts genom åren. I dessa norra delar har exteriörfärger traditionellt sett varit låga i kromatiskhet och höga i svärta. Resultatet av detta är en blygsam palett som inte stör andra hus eller naturen. I de avlägsna områdena har "Falu-red", en vattenbaserad järnoxidfärg, varit en av de vanligaste fasadfärgerna.

 

Snöigt Falu-röda hus

 

Falu-röd är en färg med vissa variationer i det djupt rödaktiga området som bäst kan illustreras med NCS S 4550-Y70R. Denna färg skulle i siffror vara den mest använda fasadfärgen för privata hus i norra Sverige under de senaste två århundradena. Förutom estetiska skäl, där Falu-rött passar perfekt med den svenska naturens färger under sommaren såväl som för de andra årstiderna, har den en konserverande och skyddande faktor i färgen. Dessutom har den varit tillgänglig och prisvärd i århundraden.

 

Falu-röda hus i skärgården

 

Falu-rött har tillsammans med andra traditionella pigment varit huvudpaletten tillsammans med gulaktig-brunaktig-rödaktiga färger. Men under de senaste decennierna har den svenska exteriörfärgpaletten breddats till andra färgområden, främst på grund av teknisk utveckling. Det innebär att färger med högre kromatiskhet nu finns tillgängliga i färgprodukter för utomhusbruk.

 

Fallet – två olika hus

Vi ska nu titta på två olika hus, där valet av exteriörfärg är mer otraditionellt än vanligt. Objekten, som båda är privata hus utan några närliggande grannhus, passar helt enkelt inte in i den traditionella färgsättningen och inte heller i den huvudsakliga historiska traditionen.

Objekten har studerats under normala dagsljusförhållanden. Fasadfärgerna har mätts av NCS färgläsare Colourpin II och sedan har en visuell jämförelse gjorts med ett NCS färgprov direkt på plats.

Utöver själva utredningen av den inneboende färgen ställdes några frågor till husens ägare: Vem valde exteriörfärgen? Vad fick dig att välja just den här färgen? På vilken information och vilken bakgrund togs ditt beslut?

 

OBJEKT NR 1
Egenfärg NCS S 1040-Y40R, avsedd färg av husägaren ≈ S 2030-Y40R och den upplevda färgen från avståndet ≈ S 0550-Y40R.

Rosa huset i Svarvarböle

Husobjekt nr 1, Svarvarböle.

NCS Nuance - Y40R

 

 

OBJEKT NR 2
Egenfärg NCS S 1020-R70B, avsedd färg av husägaren ≈ S 2005-R70B och den upplevda färgen från avståndet ≈ S 0525-R70B.

Blå huset i Älandsbro

Husobjekt nr 2, Älandsbro.

 

NCS Nuance - R70B

Blå färger för exteriörer är mycket sällsynta i norra Sverige och används endast då och då för små detaljer, som dörrar eller fönsterkarmar och kan inte betraktas som en del av någon traditionell färgsättning.

 

Slutsats

Svar som gavs gjorde det klart att det initiala målet för den valda färgen av husägarna var avsett att ha ett mer dämpat, mindre kromatiskt utseende än det slutliga resultatet.

• I båda fallen baserades beslutet för den valda färgen på ett mindre prov och mot en vit bakgrund.

• Dessutom hade omgivningen inte beaktats när färgen valdes inklusive årstidernas växlingar.

• Det fanns också skäl att tro att råd och vägledning från försäljningsstället inte hade varit tillräckliga. Under åren har det skett ett skifte från traditionella mindre färgbutiker till större gör-det-själv-center som tillgodoser allt i byggprocessen. De mindre färgverkstäderna sköts vanligtvis av färgerfaren personal, medan på de stora centren ofta inga råd ges.

Allt detta har resulterat i exteriöra färger som ser lite "krångliga" ut när man ser på det traditionellt, för ett hus i norra Sverige. Båda markerade objekten verkar för kromatiska i allt utanför sitt sammanhang.

 

"Det fanns också skäl att tro att råd och vägledning från försäljningsstället inte hade varit tillräckliga."

Per Jutterström, NCS Colour

 

Att tänka på när man väljer exteriörfärg

Som vi har noterat med de två husen kommer den upplevda färgen att ha mindre svärta än den inneboende färgen och kommer därför att uppfattas mer kromatisk.

Därför är det nödvändigt att kompensera mängden svärta och kromatiskhet i processen att välja färg från ett mindre prov. Genom att minska kromatiken med 5-10 enheter och öka mängden svärta med 10-15 enheter kommer den upplevda färgen på objektet att koordinera mer med den avsedda färgen.

Dessutom bör följande omständigheter beaktas:

• OMGIVNINGEN
Ligger byggnaden i en stad eller på landsbygden? Finns det andra byggnader i närheten? Hur vi uppfattar färg påverkas av vilka färger de omgivande byggnaderna har, samt miljö och landskap.

• BYGGNADENS STORLEK OCH STIL
Det finns färg och material på din byggnad som också måste beaktas vid val av exteriörfärg. Teglet på taket eller fönsterbeslagen är till exempel sådant som påverkar den totala påverkan och hur vi uppfattar husets färg.

• INFLÖDET AV LJUS
Hur kommer färgen att uppfattas under dagen kontra kvällen? Var noga med att prova den valda färgen på ditt hus på en mindre yta. På så sätt kan du på egen hand se hur färgen uppfattas olika beroende på ljuset.

 

NCS PRODUKTER OCH TJÄNSTER

På NCS Colour har vi utvecklat produkter och tjänster samt utbildningsaktiviteter för att stödja proffs med deras exteriöra färgarbete.

KURS: EXTERIÖR FÄRGDESIGN
Deltagarna får lära sig att ta hänsyn till omgivande miljöer, färgfenomen och andra utmaningar som uppstår i exteriör färgdesign och få de verktyg som behövs för att göra framgångsrika exteriöra färgval.

Förutom utbildning erbjuder vi både digitala och fysiska designverktyg för att hjälpa proffs i deras färgarbete. Ett urval av dessa är:

DESIGNVERKTYG: NCS EXTERIÖR FÄRGPROVSAMLING 
Eftersom vår uppfattning om färger i utomhusmiljöer skiljer sig från hur vi uppfattar färg inomhus, har vi tagit fram ett färgprovsutbud av exteriörfärger. NCS Exterior är en färgprovsamling som innehåller 322 prover av den mest använda exteriörfärgen, från matt till halvmatt. NCS Exteriör färgprovsamling finns på engelska, tyska, franska och svenska.

DESIGNVERKTYG: COLOURPIN II
Med NCS Colourpin kan du identifiera vilken färg som helst direkt och få närmaste NCS-notation inklusive översättningar till CMYK, RGB L*a* b* och ljushetsvärden. Denna digitala färgläsare passar lätt i fickan eller portföljen. Den är ansluten via bluetooth till en smartphoneapplikation så att du kan samla in och identifiera färger när du är på språng.

För mer information om våra produkter och tjänster, vänligen kontakta oss på info@ncscolour.com.

 

 

Erkännanden
Den här artikeln är baserad på en studie av Per Jutterström, NCS Colour: Bra eller dåligt, fint eller fult? – Viss exteriör färgdesign av privata husägare i norra Sverige. Studien presenterades på AIC Midterm Meeting Color and Landscape 2019, Buenos Aires, Argentina.

BILDER
Per Jutterström, NCS Colour
Hauke ​​Irrgang, Unsplash
Abby Zavgorodnia, Unsplash
Pontus Wellgraf, Unplash