CAPQ Case

VOLVO

Volvo Car Corporation har sedan flera år valt att utveckla sina nya färger för sina interiörer tillsammans med oss ​​på NCS Colour, för att säkerställa stabila färger och för att säkra att de är möjliga att producera i alla utvalda material. Detta uppnås genom att bygga upp färgerna med ett smart pigmentval och samla in data från alla leverantörer i ett tidigt skede av färgutvecklingsprocessen.

IKEA

NCS Colour har hjälpt IKEA med att kvalitetssäkra sina färger för sina butiker i över 10 år. IKEA är välkänt runt om i världen för sin blåa och gula fasadfärg. För att säkerställa att de kan fortsätta att använda dessa färger utan risk för konkurrens bestämde de sig för att ta hjälp av NCS Colour för att skapa en tydlig och specifik färgkontrollprocess. Sedan dess har alla nya IKEA-lager som byggts haft sin fasadfärg kontrollerad av våra färgspecialister.

Nobia

Köksleverantören Nobia är en av våra kunder som vi assisterar med att säkerställa färgkontrollen där vi skapar nya primära och sekundära färglikare med extremt hög precision baserat på deras existerande färgområde. Efter godkännande av Nobia signeras det belagda provet och lagras i NCS lager för primärlikare som en ny färglikare och säkras från färgdrift för all framtid. Slutligen produceras färgen som en sekundär färglikare