KORREKT FÄRG - FÖR ALLA MATERIAL OCH PRODUCENTER

VI SÄKERSTÄLLER att dina färgval fungerar oavsett vilket material de appliceras på. Vi assisterar dig tidigt i processen för att se till att dina färger är möjliga att producera.

För att säkerställa att du vet exakt vilka färger som kan produceras på vilka material hjälper vi dig definiera de relevanta tekniska villkoren redan i det tidiga designstadiet.

Vi hjälper dig att kvalitetssäkra dina färger under hela processen, från design till produktion samt ser till att förutsättningarna är anpassade för att möjliggöra en sömlös process baserat på tydlig, digital färgkommunikation.

STRÖMLINJEFORMAD PRODUKTION OCH ÖKAD KVALITETSKONTROLL är bara två fördelar med vår metod. Här är två fler

50% MINSKAD UTVECKLINGSTID

(genom färre och snabbare iterationer mellan dig och dina leverantörer)

MINSKADE RISKFAKTORER

och kostsamma korrigeringar sent i produktionsprocessen

TIDIG FÄRGDEFINITION INNEBÄR EFFEKTIV PRODUKTION

ETT ANTAL FAKTORER påverkar hur färg uppfattas på olika material där metamerism, glansnivå, ytstruktur och betraktningsvinkel endast är några av aspekterna. Vi beaktar alla faktorer från det initiala stadiet i ett projekt och assisterar med att definiera kundens önskade färger och upplevda egenskaper. Genom att vara detaljorienterade säkerställer vi att dessa möts och upprätthålls, vilket underlättar och effektiviserar hela produktionsprocessen.