FYSISK OCH DIGITAL LIKARHANTERING FÖR DESIGN, PRODUKTION OCH KVALITETSFÖRSÄKRING

Våra Master Management-tjänster garanterar att dina leverantörer har alltid uppdaterade färglikare som alltid ger rätt färger med rätt tolerans. Vi håller alltid certifierade färglikare i lager så att dina leverantörer snabbt kan få tillgång till precisa versioner från oss för produktion och kvalitetskontroll.

MINIMAL FÄRGAVVIKELSE MED OPTIMAL LAGRING, MÄTNING OCH CERTIFIERING AV PRIMÄRA FÄRGLIKARE

KOMPLETT FÄRGDESIGN

Vi hjälper dig genom färgskapandeprocessen och med att definiera tydliga toleranser. Baserat på detta skapar vi en fysisk såväl som en digital färglikare.

 

REFERENSLABORATORIUM I VÄRLDSKLASS

För att säkerställa bästa möjliga hållbara kvalitet över tid producerar vårt referenslaboratorium färglikare och håller fysiska referenser i lager. På så sätt säkras färglikarna både fysiskt och digitalt och det säkerställer minimala färgrörelser över tid.

 

FÄRG & LEVERANTÖRCERTIFIERING

Förutom att hålla lager och mäta in prover och så validerar vi även färglikare innan de skickas till dina leverantörer. På så sätt säkerställer vi att dina färger förblir korrekta över tid samt så kontrollerar vi årligen att dina leverantörer använder de senaste certifierade färglikarna.

KORREKT DOKUMENTATION OCH KONTROLL AV DIN LEVERANTÖRERS FÄRGPROCESSER

Vi tar din kvalitetssäkring steget längre och besöker även alla dina leverantörer personligen och ser till att de har professionella verktyg och processer implementerade för att bibehålla högsta möjliga kvalitet på dina färger. Vårt arbete omfattar visuell färgprovsbedömning och färgmätning av de prover som skickats till oss av dina leverantörer. Vi garanterar också att dina leverantörer upprätthåller rätt färgkvalitet under produktionen och genom årliga kontroller.

ARBETSPROCESSER FÖR FRAMTAGNING AV NYA FÄRGER

VISION

Vi tar emot färgkrav och idéer från ditt designteam

 

FÖRSTUDIE

Vi genomför en förstudie och analyserar hur färgerna bäst kan byggas upp och produceras

 

WORKSHOP

Vi anpassar färgerna i en workshop med dig och ditt team för att uppnå de önskade resultaten

 

SPECIFIKATION

Vi tillhandahåller de färger som fungerar för de valda materialen, oavsett leverantör.

 

TOLERANSER

Baserat på dina kvalitetskrav och toleranser hjälper vi dig att definiera en mittpunkt och tydliga riktlinjer för att identifiera huruvida en färg som producerats är korrekt eller ej.

 

DISTRIBUTION

För att säkerställa rätt färg över tid skickas all nödvändig teknisk dokumentation till dina leverantörer