VI HJÄLPER DIG ATT BLI FÄRGEXPERT

Upptäck våra färgkurser – skräddarsydda efter dig och dina behov.

FÖRDJUPA DIN KUNSKAP OM FÄRG MED COLOUR ACADEMY

NCS Colour Academy erbjuder kurser anpassade efter dina behov. Från baskurser för att stärka din färgkunskap, till kurser för att göra dina medarbetare till professionella färgrådgivare. Wi erbjuder även kurser på valfri plats, samt e-learning för mer flexibilitet.

KURSPAKET

Alla våra kurser kan anpassas efter dina behov i termer av plats, språk och kursinnehåll. Välj mellan våra olika paket – Standard, Standard + eller Customised, och hitta det som passar just dina behov.

POSITIONERA DITT VARUMÄRKE

Som expert inom färgdesign kan du förstå och inspirera kunder, och med ökad kunskap om färg också ha det som krävs för att stärka din marknadsposition.

RÅDGE KUNDER

Som professional färgrådgivare kan du vägleda kunder i deras färgbeslut och hjälpa dem att omvandla idéer till verklighet.

STÄRK KUNDRELATIONEN 

Stärk relationen med dina kunder genom att utbilda och vägleda dem i alla deras färgval.

Colour AcADEMY – KURSER

NCS IN DESIGN

Få kunskap och lär dig smartheten med NCS – Natural Colour System.

Få de praktiska och professionella verktygen för att kommunicera och arbeta med färg på ett professionellt sätt. Kursen fokuserar på färgdesignprinciper, och hur du kan arbeta enklare med färgharmonier med hjälp av NCS.

INTERNATIONAL COLOUR WORKSHOP

Hantera komplexiteten i att guida kunder i att välja rätt färg för att passa en produkt eller målgrupp.

Upplev hur färg, ljus och material framgångsrikt kan påverka din design. Under fem dagar kommer du att tillsammans med designers från hela världen arbeta interaktivt med färg, och genom olika projekt upptäcka hur du kan tänja på gränserna för din färgdesign.

CERTIFIERAD FÄRGRÅDGIVARE

Gör dina medarbetare till professionella färgrådgivare.

Som expert inom interiör- och exteriör färgsättning kan du stötta dina kunder i deras färgval, och guida dem i deras köpbeslut för att på så sätt bygga förtroende och lojalitet till ditt varumärke.

 

KUNDANPASSAD UTBILDNING

Vi vet att kursinnehållet för utbildning i färg kan variera beroende på marknad och målgrupp. Därför erbjuder vi kundanpassad utbildning med full flexibilitet där vi skräddarsyr kursinnehåll, format (e-learning), språk, plats och datum efter dina behov. Allt för att göra det enklare en någonsin att bli färgexpert – på dina villkor.

• Valfria kursdatum

• Valfri plats

• Valfritt språk

• Gruppbokning på offert

• Skräddarsydda lösningar

 

MER oM Colour Academy

Läs mer om Colour Academys kurser och kursinnehåll.

Om Colour Academy

NCS Colour erbjuder färgutbildning via Colour Academy, med målet att bidra till utveckling av färgsättning inom arkitektur, design, färgwith the aim to contribute to the improvement of colouration within architecture, design, färgåtergivning, försäljning och kommunikation – från ett estetiskt och funktionellt perspektiv. Baserat på årtionden av erfarenhet och forskning om NCS – Natural Colour System.

Vårt utbildningserbjudande sträcker sig från gästföreläsare på universitet till skräddarsydda färgutbildningar för ledande arkitektkontor, designbyråer och färgindustrier världen över.

NCS COLOUR PARTNERS

NCS Colour och Colour Academy sitter frekvent med jurys och expertpaneler inom en rad prestigefulla färgtävlingar för designers och arkitekter, och vi arbetar aktivt med att stötta framtida designers och arkitekter i deras arbete med färg. Vår målsättning är att säkerställa att färglära hamnar högt upp på designagendan, genom att bland annat vara representerade i nedan organisationer, för att nämna några:

AIC

AIC, International Colour Association, är ett internationellt nätverk för färgfrågor med fokus på forskning och utbildning. Nätverket har idag representanter från 36 länder och består av akademiker, färgforskare, universitetslärare, arkitekter, inredningsarkitekter och konsulter, där en av medgrundarna är Svenskt Färgcentrum.
En organisation som stöttas av NCS Colour, och vars syfte är att stödja och sprida kunskapen och forskningen om färg.

CMG (COLOR MARKETING GROUP)

Color Academy har tidigare varit med i CMG’s grupp i rollen som färgexperter vid framtagning av nya ”colour trend directions” prognoser som tas fram under så kallade ChromaZones med färgkunniga från världens alla hörn.

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, ARKITEKTURSEKTIONEN

Representerade i årliga temaveckor. Våra färgkurser blivit en del av den ordinarie utbildningen. Ingår i Baskurs A inom AL.

HONG KONG HOUSING AUTHORITY

Hong Kong Housing Authority har fått uppdrag från regeringen att skapa trivsamma bostäder. NCS har sedan 2004 varit deras partner inom utbildning av exteriör färgsättning. NCS håller regelbundet utbildningar för dem.

HONG KONG DESIGN CENTER

Kurser för designers och lärare inom design under ”Knowledge of design week”. Nuvarande kurs: ”From idea to reality” – om art and science of colour Communication.