COLOUR ACADEMY

Färg är en stark huvudkomponent i all framgångsrik design. Färgens påverkan på form och upplevelse är avgörande för hur vi uppfattar estetiken.

Vi erbjuder kurser som kompetensutvecklar professionella inom färgsättning i arkitektur, inredningsdesign och färgperception. Du får rätt verktyg för att kunna göra rationella färgval som stöttar din designintuition. Jobba enklare med färg, argumentera för dina färgval och inspirera dina kunder.

Om colour academy

Colour Academy har erbjudit utbildningar inom färg i mer än 75 år. Vårt mål är att bidra till att all färgsättning inom arkitektur, design, färgstyrning, försäljning och färgkommunikation blir bättre – ur såväl estetiska som funktionella perspektiv.

Colour Academy är en utbildningsavdelning inom NCS som erbjuder utbildningar inom färg på universitetsnivå och skräddarsyr gästföreläsningar och föredrag på internationella designmässor och färgkonvent. All vår kunskap är baserat på mångårig forskning.

Vi är en auktoritet inom färg. Colour Academys representanter företräder juryuppdrag och expertpaneler inom färgtävlingar för färgdesign och arkitektur. Colour Academy stöttar även framstående designers, arkitekter och formgivare i sitt arbete med färg.

Med en mission om att placera färgkunskap högst upp på designagendan, främjar Colour Academy utbildning inom färg. Colour Academy är även representerat inom följande organisationer:

AIC

AIC, International Colour Association, är ett internationellt nätverk för färgfrågor med fokus på forskning och utbildning.Nätverket har idag representanter från 36 länder och består av akademiker, färgforskare, universitetslärare, arkitekter, inredningsarkitekter och konsulter, där en av medgrundarna är Svenskt Färgcentrum. En organisation som stöttas av NCS Colour, och vars syfte är att stödja och sprida kunskapen och forskningen om färg.

CMG (Color Marketing Group)

Color Academy har tidigare varit med i CMG’s grupp i rollen som färgexperter vid framtagning av nya ” colour trend directions”prognoser som tas fram under så kallade ChromaZones med färgkunniga från världens alla hörn.

Lunds tekniska högskola, arkitektur sektionen

Representerade i årliga temaveckor. Våra färgkurserna blivit en del av ordinarie utbildningen. Ingår i Baskurs A inom AL.

Hong kong housing authority

Hong kong housing authority har fått uppdrag från regeringen att skapa trivsamma bostäder. NCS har sedan 2004 varit deras partner inom utbildning av exteriör färgsättning. Håller regelbundet utbildningar för dem.

HonG kong Design Center

Kurser för designers och lärare inom design under ”Knowledge of design week”. Nuvarande kurs: ”From idea to reality” – om art and science of colour communication.