COLOUR ACADEMY

Vill du lära dig grundläggande färgsättningsprinciper och NCS-Systemet? Eller är du redan en fullfjädrad NCS-användare? Vi hjälper dig att ta din färgdesign till en ny nivå med kurser som kompetensutvecklar inom färgsättning i arkitektur, inredningsdesign och produktdesign.

Våra kurser vänder sig till dig som är arkitekt, inredningsdesigner, produktdesigner eller färgrådgivare, och vill fördjupa dina kunskaper inom färgdesign. Vi erbjuder kurser för professionella färgsättare på olika nivåer för att möta just ditt behov.

Om colour academy

Colour Academy har erbjudit utbildningar inom färg i mer än 75 år.
Vårt mål är att bidra till att all färgsättning inom arkitektur, design, färgstyrning, försäljning och färgkommunikation blir bättre – ur såväl estetiska som funktionella perspektiv.

Colour Academy är en utbildningsavdelning inom NCS som erbjuder utbildningar inom färg på universitetsnivå och skräddarsyr gästföreläsningar och föredrag på internationella designmässor och färgkonvent. All vår kunskap är baserat på mångårig forskning.

Vi är en auktoritet inom färg. Colour Academys representanter företräder juryuppdrag och expertpaneler inom färgtävlingar för färgdesign och arkitektur. Colour Academy stöttar även framstående designers, arkitekter och formgivare i sitt arbete med färg.

Med en mission om att placera färgkunskap högst upp på designagendan, främjar Colour Academy utbildning inom färg. Colour Academy är även representerat inom följande organisationer:

AIC

AIC, International Colour Association, är ett internationellt nätverk för färgfrågor med fokus på forskning och utbildning. Nätverket har idag representanter från 36 länder och består av akademiker, färgforskare, universitetslärare, arkitekter, inredningsarkitekter och konsulter, där en av medgrundarna är Svenskt Färgcentrum.
En organisation som stöttas av NCS Colour, och vars syfte är att stödja och sprida kunskapen och forskningen om färg.

CMG (Color Marketing Group)

NCS Colour Academy är medlem i Color Marketing Group och är involverad i CMG som färgexperter vid framtagningen av CMGs colour trend directions – prognoser som skapas under så kallade ChromaZones där globalt erkända färg- och designexperter bjuds in för att medverka.

Lunds tekniska högskola, arkitektur sektionen

Representerade i årliga temaveckor. Våra färgkurser blivit en del av den ordinarie utbildningen. Ingår i Baskurs A inom AL.

Hong kong housing authority

Hong Kong Housing Authority har fått uppdrag från regeringen att skapa trivsamma bostäder. NCS har sedan 2004 varit deras partner inom utbildning av exteriör färgsättning. NCS håller regelbundet utbildningar för dem.

HonG kong Design Center

Kurser för designers och lärare inom design under ”Knowledge of design week”. Nuvarande kurs: ”From idea to reality” – om art and science of colour communication.