Certified Colour Adviser

Vill du fördjupa dina färgkunskaper och få de rätta verktygen för att ge dina kunder råd i både inredning och exteriör färgdesign – så är det här programmet för dig!

Programmet lanseras online i september 2019 och börjar på plats i Stockholm under hösten 2019. Vill du få information när du kan boka programmet, skicka oss en förfrågan.


PRODUKTBESKRIVNING
Detta är ett program på fyra kurser som inkluderar; NCS i Design, Interiör färgdesign, Exteriör färgdesign och Rådgivningsteknik.

Vi börjar med att bygga en grund för färgkunskap som innefattar hantering av komplexiteten i färgkommunikation och tillämpning av NCS-systemet. Vi lär dig att skapa färgharmonier och kombinationer i förhållande till upplevd färg.

Andra delen av kursen går vi djupare in på interiör och exteriör färgsättning. Vad behöver du vara medveten om när du konsulterar dina kunder i färgval? Upplevd färg i både interiör och exteriör design är relaterad till många olika faktorer, och vi tar dig igenom dem så att du med säkerhet kan ge råd till din kund.
Den sista delen tar vi dig igenom de vanligaste frågorna kunder frågar och hur du kan svara på dem. Den här delen är inriktad på hur du rådgör din kund och leder dem till ett köpbeslut.

VARFÖR GÅ PROGRAMMET?

  • Fördjupa din färgkunskap och förståelse för vad färg betyder.
  • Få trygghet i dina färgkombinationer.
  • Lär dig hantera komplexiteten hos uppfattad färg.
  • Arbeta med dimensioner av färg och ljus i interiör och exteriör miljö.
  • Analysera dina kunders behov och förverkliga deras önskade färgvision.
  • Guida kunder i deras köpbeslut.

LIVE eller ONLINE

Detta program erbjuds online eller på plats, med början i september.
Redan nu kan du börja med introduktionskursen, del 1 av programmet: NCS i Design.

NCS Color Academy
academy@ncscolour.com