DIPLOMERAD FÄRGRÅDGIVARE

Titelprogram, 18p

För vem?

Du som arbetar professionellt med färgrådgivning och färgsättning i butik och dylikt och vill bli säkrare i dina färgval samt öka din kompetens att hålla framgångsrika samtal med dina kunder vid rekommendationer av färger för olika ändamål. Titeln Diplomerad Färgrådgivare ger också dig och ditt företag en viktig ställning på marknaden.

Samtliga av våra lärare är aktiva inom färgsättning, på så sätt uppnår vi också en stark förankring i arbetslivet. Våra lärare har ett brinnande intresse för att utbilda, en stor kompetens inom aktuellt område och en gemensam vision om att vilja bidra till att stärka kunskapen om färg.

Omfattning

En grundutbildning som inte kräver att du har högskoleutbildning inom arkitektur eller design. Den fullständiga utbildningen består av 7 obligatoriska dagar, 1 dag Färgperception och NCS-systemet (2,5p), 3 dagar Interiör färgsättning (7,5p) och 3 dagar Exteriör färgsättning (7,5p), Färgseendetest och tentamen (0,5p). Du kan välja att gå alla kurserna under en termin eller välja lämpligt tillfälle under en 2-årsperiod.

Kursupplägg

Kurserna varvas med teori och praktik. I studiebesöken ser vi färgsättningar i praktiken och hämtar inspiration till våra färgsättningsuppgifter. Kurserna Exteriör färgsättning och Interiör färgsättning avrundas med att du ges tillfälle att öva på att presenterar dina färgsättningar med lyckat resultat. I anslutning till kurserna gör du ett färgseendetest som ger dig kunskap om vilka styrkor och svagheter du har i ditt färgseende, en användbar kunskap i kommunikationen med dina kunder. Utbildningen avslutas med en skriftlig tentamen online baserad på kursmaterial och kurslitteratur som ett bevis på tillgogogjord kunskap. Du får diplom och titeln Diplomerad Färgrådgivare.

Priser och paketerbjudande

Vid bokning av hela programmet om totalt 7 dagar vid samma tillfälle får du ett rabatterat paketerbjudande på 22.800:- ex. moms. Ordinarie pris är 28.500:- exkl. moms vilket betyder att du får endagskursen Färgperception och NCS-systemet som gratis bonus. Paketerbjudandet är inklusive luncher, pausförtäring, kursmaterial, kurslitteratur, färgseendetest, tentamen och diplom. Du har möjlighet att gå samtliga kurser under en termin och bli Diplomerad Färgrådgivare. Om du blir förhindrad att gå någon av kurserna vid nästa möjliga tillfälle kan du ha kursavgiften innestående till nästa lämpliga tillfälle inom en 2-årsperiod. Du är alltid välkommen att ta en eller ett par av dessa kurser även om du inte siktar på titeln Diplomerad Färgrådgivare.

Anmälan

Om du vill anmäla dig vid samma tillfälle till hela titelprogrammet Diplomerad Färgrådgivare, kontakta oss direkt här.

Kurs 1

Färgperception och NCS-systemet, 5 700:-
(2,5p – inkl. kurslitteratur, diplom, luncher och kaffe/te)

Kurs 2

Exteriör färgsättning, 11 400:-
(7,5p – inkl. kurslitteratur, diplom, luncher och kaffe/te)

Kurs 3

Interiör färgsättning, 11 400:-
(7,5p – inkl. kurslitteratur, diplom, luncher och kaffe/te)

I Diplomerad Färgrådgivare ingår också färgseendetest och tentamen 0,5p.