DIGITALA FÄRGER - FRÅN SKÄRM TILL PRODUKTION

NCS Digitalt är en uppsättning verktyg för yrkesverksamma som arbetar med färg. Med NCS Digitalt visualiserar du din idé innan produktion, hittar matchande färgkombinationer och färgsätter designprojekt med NCS direkt i Adobe CS eller CC med hjälp av den närmaste matchningen i RGB eller CMYK. Här hittar du också tips på hur du smidigast arbetar med färg både fysiskt och digitalt.

 

Digitala färger är närmevärden
på fysiska färgprover

Färger kan skilja sig något mellan digitala och tryckta produktioner. Om det uppstår synliga färgskillnader mellan bildskärmen, en trycksak och ett NCS-färgprov kan det bero på begränsningar i trycktekniken. Skärminställningar och inställningar i ditt grafiska program kan också bidra till att resultatet kan påverkas. Ha därför i åtanke att NCS-färgerna som du ser på skärmen bara är närmevärden av fysiska NCS-färgprover. För bästa resultat, jämför gärna ett förprovtryck mot ett fysiskt NCS Original färgprov innan du trycker hela din produktion.

Olika färgrymder blandar färger
på olika sätt

När du växlar mellan olika färgrymder, t.ex. mellan sRGB och CMYK på bestruket papper kan det leda till att färgerna skiljer sig åt. Detta beror på att olika färgrymder blandar färger med olika primärfärger. Om en färgrymds primärfärger är för svaga klarar de inte att blanda till alla färger i en annan färgrymd som har starkare primärfärger. Olika program och olika inställningar påverkar också hur bra överföringen från den ena blandningen till den andra blir. Det skiljer sig om du t.ex. visar dem på en skärm, ett offsettryck eller jämför en vanlig utskrift med ett NCS-färgprov. NCS garanterar inte att alla NCS Original färgprover kan återges i olika RGB och CMYK eller att de kan tillverkas i alla material och kvaliteter av alla tillverkare. För säkerhetsskull, prata alltid med din materialtillverkare innan du beställer färgen.

Även pappret kan påverka
slutresultatet

Färgskillnader uppstår t.ex. när de ljusaste och mest kulörta NCS-färgproverna i det orangea, lila och gröna färgområdet återges som CMYK-värden. Ytterligare begränsningar i färgen sker när utskrifter görs på obestruket papper (även färgen på pappret påverkar resultatet). Detta är den största anledningen till att vissa färger visas korrekt och andra inte. Vissa NCS-färger kan vara utanför gränserna för vad som är möjligt med t.ex. en CMYK-blandning på obestruket papper.

Färginställningarna i skrivaren,
operativsystemet och programmet
påverkar utskrivna färger

Ofta varierar utskrifter mellan olika skrivare beroende på tekniken (t.ex. laser- eller bläckstråleskrivare). Färginställningarna i skrivarens drivrutiner, operativsystem och i programmet du använder påverkar de utskrivna färgerna. Därför är det viktigt att justera dessa inställningar för skärmen och skrivaren så att de stämmer överens med din skrivare eller ditt tryckeri. Arbeta så långt som möjligt i Lab eller AdobeRGB-färgrymden som är bland de största färgrymderna och där flest färger kan återges korrekt. På slutet kan man sedan byta till någon av de mindre färgrymderna sRGB ellr CMYK för att kontrollera resultatet innan det går till utskrift, tryck eller webbpublicering.

Adobe Creative Suite har verktyg
för att hjälpa dig

I Adobe-programmen kan du kontrollera dina inställningar i Redigera > Färginställningar. Under Arbetsytor väljer du den färgrymd som du arbetar med. Glöm inte att välja Absolut färgläge i Konverteringsalternativ för att återge NCS-färgerna så bra som möjligt. Det finns också några verktyg i Adobe CS som kan hjälpa dig att se vilka färger som befinner sig utanför den tryckbara färgrymden i ditt slutresultat. I Visa >Korrekturinställningar kan du se hur bilden kan se ut i tryck. Visa > Tryckbarhetsvarning varnar i sin tur för de färgområden som kan komma att påverka slutresultatet.

TIPS: När du använder värden från NCS Navigator rekommenderar vi att mata in Lab-värdena i Adobe-programmet. Beroende på dina inställningar kommer alla andra värden anpassa sig till Lab-värdet och visa dig rätt värden för den specifika färgrymden som du tidigare valt.