Ett praktiskt verktyg i designprocessen

En färg är praktiskt taget aldrig isolerad. Den finns oftast i ett sammanhang av andra omgivande färger. Att förstå hur vi arbetar med att harmonisera färger är ett måste för att uppnå en bra helhet I vår design. Det finns egentligen inga regler vad vi anser vara vackra eller fula färger eller färgkombinationer men det finns bevisade metoder som fungerar alldelles utmärkt. För att använda denna kunskap, måste vi dock kunna visuellt beskriva och kvantifiera våra färgupplevelser. NCS systemet hjälper er att göra detta.

Den enklaste metoden att finna färgharmonier är att välja färger som har någonting gemensamt. Eftersom NCS beskriver hur vi visuellt upplever färger, blir detta enkelt. Genom att använda NCS-beskrivningen kan vi enkelt finna de olika likheterna i Kulörton, Nyans, Svarthet, Kulörthet och Vithet. Dessa rön är värdefulla verktyg i designprocessen.

Svenska forskningsstudier av Hård/Sivik (1989) fann att sammansättningarna av färger med en eller flera likheter, tenderar att vara mer uppskattade (mer harmoniserande) än andra. Med ett visuellt färgsystem likt NCS kan du enkelt finna dessa harmonier mellan olika färgkombinationer vilket kan underlätta i det oändliga antalet färger det finns att välja bland.

KULÖRTONSLIKA

Färger med samma Kulörton hör till samma Kulörfamilj. De är kulörtonslika. Kulörtonen är en och samma position i färgcirkeln, till exempel R80B (Röd, 80% Blå). Alla olika Nyanser (Svarthet, Vithet, Kulörthet) som tillhör denna Kulörton är kulörtonslika. De återfinns i en och samma färgtriangel och på samma sida i NCS Atlas. Att kombinera färger baserat på Kulörton är väldigt vanligt i interiör färgsättning och kallas vanligen ton i ton.

KULÖRTON R80B

Här illustreras det med 3 olika Nyanser (av färg) bestående av:S 1510-R80B
S 4020-R80B
S 3060-R80B

1-R80B

NYANSLIKA

Färger som har samma Nyans finns på en och samma position i de olika färgtrianglarna men är helt oberoende av Kulörton. De har exakt samma Svarthet, Vithet och Kulörthet och har därför samma position i de olika färgtrianglarna i NCS.

NYANSLÄGET 3020

Här illustreras det med 3 olika kulörtoner (olika positioner i färgcirkeln) bestående av samma Nyans 3020 (30% Svarthet, 20% Kulörthet = 50% Vithet):

2-same nuance

KULÖRTHETSLIKA (LIKA STARKA)

Färger som har samma Kulörthet är lika starka men kan ha varierande Svarthet, Vithet och från olika Kulörtoner. I färgtriangeln finns dessa färger längsmed de vertikala linjerna, parallellt med gråskalan. Ju mindre Kulörthet en färg har desto närmare är den placerad mot gråskalan. Detta är ytterligare ett mer spännande sätt att kombinera färger.

KULÖRTHET XX05

Här illustreras det med 3 olika färger med samma Kulörthet, XX05 (5%):

4-same chroma

SVARTHETSLIKA

Färger som har samma Svarthet är lika mörka men kan ha varierande Vithet, Kulörthet och från olika Kulörtoner. I färgtriangeln finns färgerna med samma Svarthet längsmed linjen som går från den mest neutrala färgen på gråskalan till den starkaste färgen i triangeln, parallellt med den översta linjen i triangeln som börjar på Vitt (W). Detta är en mer spännande och varierande kombination av färger

SVARTHET 30XX

Här illustreras det med 3 olika färger med samma Svarthet, 30XX (30%):

3-same blackness

VITHETSLIKA

Färger som har samma Vithet är lika ljusa men kan ha varierande Svarthet, Kulörthet och från olika Kulörtoner. I färgtriangeln finns färgerna med samma Vithet längsmed linjen som går uppåt från den mest neutrala färgen på gråskalan till den starkaste färgen i triangeln, parallellt med den nedersta linjen i triangeln som börjar på Svart (S). Detta är speciellt användbart inom mönsterkombinationer.

VITHET 60

Här illustreras det med 3 olika färger med samma vithet (60%): S 3010-G90Y, S 2020-B30G och 1030-R80B. Vitheten är inte utskriven i NCS-beteckningen. Summan av nyanserna (Svarthet, Kulörthet och Vithet) måste ALLTID vara totalt 100. 30 (Svartheten) + 10 (Kulörtheten) = 40. Vi behöver 60 för att ha 100 i nyansen. Detta är Vitheten.

5-same white