INTEGRITETSPOLICY

NCS Colour värnar om att din integritet skyddas vid användning och köp av våra produkter och tjänster. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som NCS Colour behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt dina rättigheter m.m.

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

För att kunna fullfölja våra åtaganden till dig som kund, och erbjuda bästa möjliga upplevelse och services så behandlar vi personuppgifter. Vi behandlar följande information:

Registrering för köp och användande av våra produkter och tjänster

Den information du väljer att lämna i samband med köp och/eller användning av våra produkter och tjänster, inklusive innehåll, kommunikation och annan information. Detta gäller bl.a. då du registrerat ett konto, kontaktar NCS kundtjänst eller skapar/delar innehåll. Vid kontoregistrering via vår webbshop eller via någon av våra digitala produkter/tjänster samlas följande uppgifter in; e-postadress, namn, kontaktuppgifter samt yrkeskategori.

Vid kommunikation med kundservice och användarsupport

Om du väljer att kommunicera med oss via t.ex. e-post, kan NCS Colour komma att behålla innehållet i dina e-postmeddelanden tillsammans med din e-postadress och tillhörande kommunikation. Vi tillhandahåller samma skydd för dessa elektroniska kommunikationer som vid hantering av information mottagen via post och telefon.

Vid besök på vår hemsida

Vår hemsida samlar likt andra kommersiella webbplatser in användarinformation genom så kallade “cookies”. Dessa loggar kan innehålla datum och tid för besök, sidorna som visas vid besöket, tid som spenderas på sidan etc. Denna information är anonymiserad och kan inte spåras till dig som individ.

NCS hemsida och NCS produkter och tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen, dock ansvarar vi inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser.

Användning av våra produkter och tjänster

Information om hur våra produkter och tjänster används samlas in i form av aggregerad statistik. Denna information innehåller inte personidentifierande data, förutom vad som annars anges i denna sekretesspolicy.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Personlig information används av NCS Colour för att fullgöra de affärsmässiga åtaganden som vi har gentemot våra kunder, för att leverera våra produkter och tjänster, utvärdera och förbättra vår kundservice samt för att utveckla och förbättra NCS produkter och tjänster. Vi kan komma att använda dina personuppgifter inom följande områden:

Kundservice

Vi behandlar dina kunduppgifter för att kunna tillhandahålla, utveckla och förbättra kundupplevelsen och förbättra vårt arbetssätt gällande service och support. När du kontaktar oss kan  kommunikationen därför komma att analyseras.

Information och marknadsföring av NCS produkter och tjänster

Kontaktinformation som anges vid registrering av köp och/eller vid användning av någon av våra produkter och tjänster, kan komma att användas för att marknadsföra NCS produkter och tjänster samt tillhandahålla värdefull information om NCS produkter och tjänster. Denna användning av personuppgifter hanteras alltid med våra kunders och användares integritet i åtanke.

Förbättra kund- och användarupplevelse

Vi använder uppgifter om dig som kund för att förbättra din köp-, kund- och användarupplevelse samt för att göra den ännu mer kundvänlig och individanpassad. Detta inkluderar bl.a. kommunikation kring beställningar, information om produktererbjudanden och kampanjer och relaterade produktrekommendationer.

Utveckla produkter och tjänster

Aggregerad statistik som genererats vid användning av våra produkter och besök på vår hemsida används i syfte att förbättra och utveckla NCS produkter, tjänster och erbjudanden. Specifika förfrågningar, önskemål, kundfeedback m.m. kan även användas i detta syfte.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi varken vidarebefordrar, säljer eller byter dina personuppgifter till tredje part annat än vad som anges i denna policy.

Leverantörer och tillhandahållare av våra produkter och tjänster

Vi tillhandahåller information och innehåll till leverantörer och tjänsteleverantörer som stödjer vår verksamhet. NCS Colour kan välja att dela personuppgifter med partners och återförsäljare av NCS produkter och tjänster med syfte att erbjuda en attraktiv lösning och  servicenivå. Detta kan exempelvis gälla information kring hur våra produkter används, kundservice, betalningslösningar, logistik eller annan relevant produktinformation.

NCS & STATISTIK

NCS Colour tillhandahåller aggregerad statistik genererad via NCS produkter och tjänster samt genom besök på NCS hemsida i syfte att analysera användningen av NCS produkter och tjänster samt NCS Systemet globalt. Denna information innehåller inte personidentifierande data, förutom vad som annars anges i denna sekretesspolicy.

Rättsliga förfrågningar

Vi delar din information med lagstiftare, brottsbekämpande myndigheter eller andra som svar på juridisk begäran om vi i god tro uppfattar att lagen kräver att vi gör det.

Vi kan också komma att dela personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för att: identifiera, förhindra och vidta åtgärder mot bedrägeri, obehörig användning av produkterna, överträdelser av våra villkor eller policyer, eller annan skadlig eller illegal verksamhet; för att skydda oss själva (inklusive våra rättigheter, vår egendom eller våra produkter/service), dig eller andra.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter till dess att det inte längre är nödvändiga för att tillhandahålla våra produkter och tjänster eller tills ditt kundkonto tas bort beroende på vilket som inträffar först. Detta är en bedömning från fall till fall som baseras på olika faktorer likt uppgifternas natur, varför de samlats in och behandlas samt relevanta juridiska eller verksamhetsmässiga behov av datalagring. Exempelvis sparar vi personuppgifter som underlag i enlighet med bokföringslagen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter vid köp?

För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information via en säker anslutning så att dina personuppgifter inte kan tydas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS.

Vilka är mina rättigheter?

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få åtkomst till, korrigera, exportera och radera dina uppgifter.

Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler eller om det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan också när som helst invända mot hur dina personuppgifter används. Detta gör du genom att skicka din förfrågan via e-post till info@ncscolour.com.

Ändringar av integritetspolicyn

NCS Colour kan komma att göra ändringar i denna policy. Vi kommer meddela om eventuella ändringar på vår hemsida www.ncscolour.com.