KVALITETSSÄKRING

För första gången någonsin erbjuds möjligheten till att erhålla ursprungsvärdena på NCS 1950 standardfärger. Värdena justeras dessutom till att bli exakta enligt ditt mätinstruments inställningar och kalibrering! Bara att ladda ned och importera till befintligt färgmatchningsprogram. Ändras någonting i existerande recept eller teknologi är det enkelt att ladda ned värdena igen, justerade till de nya förutsättningarna.

Med NCS Core arbetar du effektivt och noggrant med färgstyrning inom produktion. NCS Core är en molnbaserad plattform för kvalitetssäkring som möjliggör att digitalt kunna kommunicera och bedöma färger i produktion.

Genom NCS Core utbyter produktägare färgdata med leverantörer, och bedömer resultatet av kvalitetskontrollen online. Godkända leverantörer får tillgång till de digitala färgstandarder som försäkrar att alla leverantörer matchar mot samma mål. Kommunikation över en komplex leverantörskedja blir därmed ögonblicklig och exakt. Data från kvalitetskontrollen är centraliserad till NCS Core och jämförs med motsvarande färgstandarder och specificerade toleranser. Detta reducerar risken för onödiga fel och förseningar. Genom NCS Core får du tillgång till NCS 1950 standardfärger.

Genom att arbeta med digitala färglikare via NCS Core ökar du färgkvaliteten, samtidigt som du sänker kostnaderna tack vare en effektivare och noggrannare process.

Vill du veta mer om CAPQ NCS 1950?


 

FYSISKA FÄRGLIKARE

Den visuella utvärderingen av färg är den viktigaste bedömningen. Du måste kunna förlita dig utan förbehåll på det prov du tittar på.

Med NCS Calibrated Matching Standards (CMS) får du världens mest exakta färgreferensprover. CMS är en samling av fysiskt kalibrerade standarder för kvalitetskontroll av NCS 1950 standardfärger.

CMS används av färgtekniker världen över för att uppfylla de höga NCS kvalitetsstandarderna.

För att säkerställa högkvalitativ mätning mäts och kalibreras varje CMS-prov av NCS Quality Center dagen före leverans. Avvikelser från NCS 1950 primära färglikare anges på varje prov. Garantier för minimitoleranser ges, med en avvikelse mindre än ΔEcmc 1: 1 = 0,5.

Proverna levereras i med ett färgprov i A6-format för varje NCS 1950-standardfärg.

CMS-proverna lagras i en högkvalitativ svart box för att förhindra skador som orsakas av UV-ljus och sorteras efter färgton med ett registreringskort mellan varje nyans.

Vill du beställa en NCS Calibrated Matching Standards-låda?