DIGITALA FÄRGLIKARE VIA NCS CORE

För första gången någonsin erbjuds möjligheten till att erhålla ursprungsvärdena på NCS 1950 standardfärger. Värdena justeras dessutom till att bli exakta enligt ditt mätinstruments inställningar och kalibrering! Bara att ladda ned och importera till befintligt färgmatchningsprogram. Ändras någonting i existerande recept eller teknologi är det enkelt att ladda ned värdena igen, justerade till de nya förutsättningarna.

Med NCS Core arbetar du effektivt och noggrant med färgstyrning inom produktion. NCS Core är en molnbaserad plattform för kvalitetssäkring som möjliggör att digitalt kunna kommunicera och bedöma färger i produktion.

Genom NCS Core utbyter produktägare färgdata med leverantörer, och bedömer resultatet av kvalitetskontrollen online. Godkända leverantörer får tillgång till de digitala färgstandarder som försäkrar att alla leverantörer matchar mot samma mål. Kommunikation över en komplex leverantörskedja blir därmed ögonblicklig och exakt. Data från kvalitetskontrollen är centraliserad till NCS Core och jämförs med motsvarande färgstandarder och specificerade toleranser. Detta reducerar risken för onödiga fel och förseningar. Genom NCS Core får du tillgång till NCS 1950 standardfärger.

Genom att arbeta med digitala färglikare via NCS Core ökar du färgkvaliteten, samtidigt som du sänker kostnaderna tack vare en effektivare och noggrannare process.

Lär dig mer om Core och kontakta oss här >