FYSISKA FÄRGLIKARE

Den visuella bedömningen är den allra viktigaste! Och du måste kunna lita på provet du tittar på.

Med NCS Calibrated Matching Standards har du de mest noggranna matchningsprover för färgreceptering. CMS är en samling fysiska kalibrerade standarder innehållande NCS 1950 standardfärger för kontroll, produktion och receptering av en NCS-färg.

CMS används av tekniker för att möta de höga kvalitetskraven.

För att säkerställa premiumkvalitet mäts, kontrolleras och kalibreras varje CMS-prov av NCS Quality Centre dagen innan leverans. Avvikelser från NCS primärfärglikare specificeras på varje prov. Garantier ges för minimumtoleranser, med en avvikelse på mindre än ΔEcmc 1:1 = 0,5.

Proverna levereras i en förvaringsbox med ett färgprov i A6-format för varje NCS 1950 standardfärg. CMS-proverna förvaras i en svart box för att förhindra skador orsakade av dagsljus och är sorterade enligt kulörton med registerkort mellan varje kulörton.

Vill du beställa en NCS Calibrated Matching Standard box?

Klicka här >