×

NCS – Natural Colour System®

Beskriv alla tänkbara färger med NCS

NCS – Natural Colour System® är ett vetenskapligt baserat färgsystem som möjliggör för exakt färgkommunikation mellan designers och tillverkare, återförsäljare och kunder. Eftersom NCS är baserat på hur vi uppfattar färg visuellt kan du beskriva färgen på alla tänkbara ytor. Detta har gjort NCS Systemet till en global standard för definition och kvalitetssäkring av färg samt färgkommunikation. Alla färger kan beskrivas med en NCS Beteckning.


NCS Systemet i 3 steg:

Lär dig om smartheten i NCS systemet på bara ett par minuter

NCS Quick Course

Lär dig fördelarna med NCS Systemet på bara några minuter. Prova vår NCS Quick Course!

Läs mer

NCS Systemet

Kärnan och grunden för våra produkter är NCS – Natural Colour System®, ett branschövergripande färgsystem som används världen över för färgkommunikation mellan designers och tillverkare, återförsäljare och kunder. Eftersom NCS är baserat på hur vi uppfattar färg visuellt kan du beskriva färgen på alla tänkbara ytor och därmed tilldela de en NCS Beteckning. Detta har gjort NCS Systemet till en global standard för definition och kvalitetssäkring av färg samt färgkommunikation.


För vem?

NCS Systemet används av arkitekter, designers och materialtillverkare, färgindustrin, producenter och återförsäljare världen över.

Varför NCS Systemet?

NCS Systemet ger en unik möjlighet att kommunicera färg mellan alla intressenter i en färgprocess för att säkerställa att slutresultatet är exakt som det var tänkt.


Elementarfärger

NCS utgår från de sex elementarfärgerna som människor upplever som ”rena”. T.ex. en ren grön uppfattas inte vara blåaktig eller gulaktig, på samma sätt som en ren gul färg inte uppfattas som grönaktig eller rödaktig. Vi kan beskriva alla 10 miljoner färger som vi kan uppleva med de sex elementära färgerna.

NCS Färgrymd

NCS illustreras i en tredimensionell färgrymd med utgångspunkt i elementarfärgerna, där alla färgers inbördes samband kan beskrivas.  I denna tredimensionella rymd ryms alla tänkbara färger som kan bli tillgivna en plats och en NCS Beteckning.

NCS Färgcirkel

NCS Färgcirkel anger färgens kulörton och är en horisontell sektion genom mitten av NCS Färgrymd. Färgen beskrivs som förhållandet mellan en eller två av de fyra kulörta elementarfärgerna i NCS Färgcirkel.

NCS Färgtriangel

NCS Färgtriangel anger färgens nyans och är ett vertikalt snitt genom NCS Färgrymd. För varje kulörton i NCS Färgcirkel finns det en NCS Färgtriangel.

NCS Beteckning

Färgen NCS S 1040-R20B har nyansen 1040, dvs 10% i svarthet och 40% i kulörthet. Vitheten blir då: 100% – 10% – 40% = 50%

NCS – En internationellt erkänd färgstandard

Samma färg måste kunna åstadkommas i olika material på olika produkter från olika tillverkare. Den exakta färgens funktion är mycket viktig. Det kan gälla allt ifrån färgen på skyltar för nödutgångar, färgmärkning av kanyler inom sjukvården eller färgen på vår svenska flagga. Gemensamt för dessa är att färgerna på samma produkt måste se lika ut oberoende av tillverkaren och materialet så att människor alltid känner igen dem. Detta möjliggörs genom nationella och internationella standarder som myndigheter och industrier gemensamt kommer överens om och som beskriver färgerna på ett noggrant och entydigt sätt. (SIS, ISO, CEN och CIE är några av de viktigaste standardiseringsorganisationerna).

NCS är ett standardiserat färgkommunikationssystem. Dess färgbeteckningar och exakta färgprover ger industrin de redskap den behöver för att alltid åstadkomma rätt färg på viktiga produkter.

NCS Systemet och dess färgprover är standardiserade i Sverige och flera andra länder (se lista nedan). Vidare används NCS beteckningar i otaliga standarder och anvisningar för noggrann färgspecifikation.

Svensk standard för NCS:
NCS Färgatlas; SS 19102:2004
Färgbeteckningssystem; SS 19100
Colour notation system; SS 19100
NCS-färgprover (Betraktnings- och mätvillkor samt toleranser); SS 19104

NCS är även en nationell färgstandard i följande länder:
Norge; NS-SS 19102:2004
Spanien; UNE 48103:2014
Sydafrika; SANS 1091:2012
USA; ASTM E2970 – 15

Klicka här för en komplett lista av NCS Litteraturreferenser

FÄRGHARMONIER

Lär dig att skapa harmoniserande färgkombinationer med hjälp av NCS Systemet.

E-learning: NCS in Design

Lär dig den professionella metodiken och strategin för hur du kommunicerar och arbetar med färg! NCS in Design är en baskurs som fokuserar på färgdesignprinciper och hur du kan arbeta enklare med färgharmonier genom att använda NCS Systemet.

40 år av NCS

För att uppmärksamma NCS Systemets 40-årsjubileum 2019, fortsätter vi att fira vår historia och framtid och ser fram emot många färgstarka år framöver.