FÄRGKOMBINATIONER OCH HARMONIER

De redan visade likheterna i kulörton, nyans, svarthet, kulörthet och vithet är de mest grundläggande sätten att använda NCS elementära attribut för att göra färgkombinationer och harmonier. NCS-systemet ger många andra möjligheter att experimentera med färgkombinationer och harmonier.

Du kan till exempel arbeta med kulörtoner med samma procentandel av de elementära färgerna; t ex välja två färger med samma mängd blåhet; som R60B och B40G. Båda har 60% blåhet.

NÄRA BESLÄKTADE FÄRGER

Ett av de mer öppna och varierande sätten är att välja nära besläktade färger. De är färger som ligger inom 10 steg i NCS kulörcirkel. De behöver inte finnas i samma kvadrant mellan två färger som R och B. De kan börja var som helst i cirkeln, men du måste hålla det inom det maximala avståndet på tio steg.

Här illustreras det med 3 olika nyanser: S 4055-R70B, S 1040-R60B OCH S 2050-R40B som ligger inom 10 steg. Här används också olika nyanslägen som gör det mer intressant.

6-10 steps

ÖVRIGA FÄRGLIKHETER

Det finns också andra färglikheter som kan definieras i NCS-systemet, även om de inte är elementära attribut i NCS-systemet, såsom mättnadslikhet, ljushetslikhet och komplementärfärger.

FÄRGER MED SAMMA MÄTTNAD

Mättnad är en visuell egenskap som har många olika definitioner. Historiskt och särskilt bland konstnärer betyder mättnad en färg som är mycket kulört. Idag finns det dock andra definitioner av samma attribut.

Här är två vanliga definitioner av mättnad:

  • Mättnad i allmänhet: Upplevelsen av kulörtheten / färgstyrkan bedöms i förhållande till ljusstyrkan.
  • Mättnad definierad i NCS: En egenskap av ett kulört färgpercept som uttrycker förhållandet mellan dess kulörthet och vithet. Det här är samma definition som en konstnär när han / hon arbetar med olika skuggor i en målning.

När vitheten och kromaticiteten har samma procentandel medan svartheten varierar, talar vi om färger med samma mättnad. I NCS-triangeln finns de på en rak linje från punkten Svarthet (S) till någon position på linjen mellan Vithetspunkten (W) och Kulörthetspunkten (C). Mättnaden, som betecknas med m, uttrycks som m = c / (c + w) eller m = c / (100 s).

Ett exempel: 4030-Y90R har m = 0,5 och 6020-Y90R har också m = 0,5. I båda fallen har de samma procent kulörthet och vithet.7 - same sat

FÄRGER MED SAMMA LJUSHET

En skillnad i ljushet mellan två färger är förmodligen den viktigaste faktorn som bidrar till den visuella upplevelsen av ett mönster eller en form. Ljusheten visar hur två färger kontrasterar varandra. Det är också viktigt för design och färgskalor i ute och interiörmiljöer, inte minst för personer med nedsatt syn (t ex äldre), som behöver ljushetskontraster mellan olika ytor för att kunna orientera sig.

Ljushet är inte detsamma som vithet. Vithet och svarthet är kvalitetsegenskaper på samma sätt som gulhet, rödhet, blåhet och grönhet som karakteriserar en färg. Ljushet är inte en kvalitet av en unik färg men kan bestämmas genom att jämföra den med gråskala eller genom instrumentell mätning. En gul färg har en inneboende ljushet och en blå färg har en inneboende mörkhet.

Eftersom ljusheten inte är en elementär egenskap, beskrivs den inte av NCS-beteckningen eller anges direkt av NCS-symbolerna. I NCS Atlas är färgerna som är lika i ljushet indikerade med de gråaktiga linjerna i varje färgstriangel. NCS-ljusvärdet anges med ett “v” i NCS-atlasen mellan W och S på vänstra sidan av triangeln. Det finns också en ljushetsmätare (NCS Lightness Meter) med 18 olika steg vilket är ett bra hjälpmedel vid bedömningen av ljusheten i olika färger.

KOMPLEMENTÄRFÄRGER

Komplementärfärger definieras på många olika sätt i litteraturen. Det mest användbara sättet är när de beskrivs som en efterbild, den bild som dina ögon och hjärna producerar efter att ha tittat på en färg intensivt ett ögonblick. Denna färg är den komplementära färgen.

I NCS Färgcirkel hittar du dem när raka linjer dras genom en punkt med ungefärlig position I kulörthet = 20 och kulörton = R75B.

Därför är komplementärfärger inte precis de motsatta färgerna i NCS Färgcirkeln eftersom centralpunkten inte ligger i mitten av cirkeln. Detta beror på att NCS inte är byggt enligt komplementärfärgsteorin och färgblandningsprinciper.

För att bäst kunna använda komplementärfärgkombinationer och harmonier är användningen av den angivna centralpunkten i NCS Färgcirkel det perfekta verktyget!