Om NCS Colour

Universell Standard för Färgkommunikation

OM NCS Colour

40+ år av färgforskning

I mer än 40 år har NCS Colour revolutionerat hur man kommunicerar färg och fortsätter att göra det. Med NCS – Natural Colour System© som kärna erbjuder vi produkter och tjänster med högsta premiumkvalitet till alla industrier och yrkesverksamma som arbetar med färg. För att hedra NCS Colour Systems 40-årsjubileum 2019 fortsätter vi att fira både vårt förflutna och nuet, och ser fram emot många färgglada år framöver.

"Den enda sanna korrekta definitionen av färg: Färg är vad vi ser som färg. Färger skapas i psyket, i det ögonblick vi uppfattar dem, och så länge vi tittar på dem. Det är viktigt inom färgvetenskapen att skilja mellan fysisk färg (fysik) och perceptuell färg (psykologi), vad vi ser som färg."

– Lars Sivik, 1965, medgrundare av NCS –Natural Colour System®

Varför ncs?

NCS – En internationellt erkänd färgstandard

Samma färg ska kunna produceras på olika material och produkter från olika tillverkare. Den exakta färgens funktion är mycket viktig. Det kan vara allt från färgen på nödutgångsskyltar, färgmärkning av nålar inom sjukvårdssegmentet till färgen på vår svenska flagga. Gemensamt för alla dessa exempel är att färgerna måste vara desamma oavsett tillverkare för att folk ska känna igen dem.

Natural Colour System® är ett standardiserat färgkommunikationssystem som alltid ger dig rätt färgval.

Om du är intresserad av hur systemet fungerar, klicka här.

NCS Varumärke

"NCS", "Natural Colour System", "COLOURPIN" och "CAPQ" ordmärken och/eller logotyper är registrerade varumärken som tillhör NCS Colour AB i flera jurisdiktioner. Natural Colour System och produkter och tjänster baserade på dessa är skyddade av upphovsrätt och databasrättigheter från NCS Colour AB. NCS Colour Triangle är en registrerad design av NCS Colour AB. Alla rättigheter reserverade. För att dra nytta av smartheten i NCS-systemet och om du vill använda våra varumärken, mönster, Natural Colour System eller någon del av vår webbplats, mobilapp eller mjukvara för dina egna produkter eller tjänster behöver du teckna en licens från NCS Colour AB.

NCS-systemet har antagits som en standard i:

  • Sverige ; NCS färgatlas (SS 19102), Färgbeteckningssystem (SS 19100) och NCS-färgprover - Betraknings- och mätvillkor samt toleranser (SS 19104)
  • Norge ; NCS färgatlas (NS-SS 19102)
  • Spanien ; Colores normalizados (UNE 48103)
  • Sydafrika ; Nationell färgstandard (SANS 1091)
  • ASTM International (USA); Standardpraxis för att specificera färg genom det naturliga färgsystemet (NCS) (ASTM E2970)

Hitta NCS-relaterad färglitteratur här.