Rätt färg säljer

Kunskap är makt, och makt innebär att ta kontroll över sina färger. För att säkerställa en stark marknadsposition har många av världsledarna inom färg- och produkttillverkning vänt sig till oss för att förbättra sin färgkvalitet och effektivisera sina färgprocesser – från produktion till design, marknadsföring och försäljning.

Lär dig mer om NCS Network

NCS Network knyter samman producenter och användare med över 400 NCS licenstagare världen över.