CASE: DE MINSKADE IMPLEMENTATIONSTIDEN MED 50 PROCENT

Världen har aldrig varit så designdriven som idag. Därför har det heller aldrig varit så viktigt som nu att designa produkter med rätt känsla. För bilindustrin har detta inneburit att man lägger allt större fokus på interiören och valet av material och färg. I samband med detta har efterfrågan på nya bilar ökat, vilket bidragit till att nya bilmodeller behöver nå marknaden i en allt snabbare takt.

Tillsammans med en av Europas största bilindustrier har vi som en del av att tackla denna utmaning tagit ett nytt grepp om deras färgtillverkningsprocess.

ess.

Målsättningen

Att utveckla en effektiv färgprocess som stöttar behovet av att utveckla nya och fler färger för bilinteriör.

Hur vi gjorde

Vi inledde med att göra en producerbarhetsstudie tillsammans med kundens leverantörer för att ringa in de material som var producerbara i färgerna som designern valt ut. Detta gav inte bara en tydlig bild av vilka begränsningar och möjligheter som fanns med de valda färgerna, utan också att kunden fick ett helt annat ägarskap över sina färger. Och därmed en större frihet i valet av leverantör.

Studien resulterade även i en smidigare utvecklingsprocess då vi byggde upp de önskade färgerna på ett strategiskt sätt, vilket innebar att alla korrigeringsrundor mellan biltillverkaren och leverantörer kunde reduceras helt. Genom att skapa producerbara färger för önskade material, och i en workshop tillsammans med kunden vrida färgerna tills perfektion, kunde vi minimera utvecklingstiden med 90%.

Som ett långsiktigt kvalitetsarbete på uppdrag av kunden, arbetar vi idag direkt med biltillverkarens leverantörer och förser dem med digitala och certifierade färgstandarder. Vilket garanterar högsta färgkvalitet – i varje produktion.

Testar en bullet

Lite paragraftext ... kbhaf akbhfa kabkbf fkbasfkb kbfkb kdkb kbkdbkd nldnldn dkndgkds kdgkbdskgbkdgb kbdkb gkgbkbdg kgkbgdk gkbdkg