färgviftor

Den enklaste översikten av de färger ni erbjuder. Praktiskt färgverktyg för att bära med sig eller använda i butiksmiljö. Avsett för alla; arkitekter och designers, målare och butikspersonal. Stöttar din personal vid färgdiskussioner med kunder och förenklar valet av färgområde.

Vi erbjuder NCS Index 1950 och Cascade som standardiserade sortiment, men vi skapar ofta skräddarsydda variationer på förfrågan.

NCS INDEX 1950 – KOMPLETT FÖR DESIGNERS OCH ARKITEKTER

Innehåller alla NCS 1950 Standardfärger och täcker därmed det urval som designers och arkitekter jobbar med för definiera och kommunicera sina färgval. Perfekt verktyg för att bära med sig eller ha på plats i butik. NCS 1950 Index är sorterad i fem färggrupper utifrån NCS-systemets logik och beteckningar:

  • Gråskala
  • Gula-röda (G80Y-Y70R)
  • Röda-blå (Y80R-R70B)
  • Blå-gröna (R80B-B70G)
  • Gröna-gula (B80G-G70Y)

Alla färger visas även utifrån deras position i NCS-färgtriangel och färgcirkel, som ger en enkel navigering mellan de olika färgområdena.

Har du frågor eller vill du att vi föreslår en lösning som passar dina behov? 

NCS CASCADE – SÄLJANDE URVAL FÖR BUTIK

Den flexibla viftan, anpassad för stora så väl som små färgurval. Välj den varaint som passar ditt sortiment bäst. NCS Cascade finns i fyra olika sorteringar och storlekar med färger som är speciellt utvalda för interiör färgsättning. Samtliga färgurval har en visuellt jämn spridning i NCS-systemet och täcker in de bäst säljande och mest efterfrågade färgområdena. Erbjuds i följande standardutföranden:

  • 980 färger
  • 705 färger
  • 505 färger
  • 305 färger

NCS Cascade finns även som displaylösning med lösa färgchips som kan fyllas på.

Vill du ha förslag på en lösning som passar dina behov? >