Färgsortiment

Med ett genomtänkt sortiment skapar du en lönsam hantering av färg. Vi hjälper dig att anpassa ditt färgsortiment efter din marknad genom att skapa färgkollektioner som ligger rätt i tiden och möter rådande efterfrågan.

Vi ser över ditt befintliga sortiment och preciserar relevanta färgområden som sedan kommer att ligga till grund för ditt nya färgurval. Urvalet består av färger som går att kombinera fritt, vilket skapar en illusion av ett bredare färgsortiment. Vi hjälper även till med presentationen av ditt sortiment så att det känns inspirerande och översiktligt.

Med Natural Colour System säkerställs ett jämt fördelat urval som täcker alla relevanta färgområden för din marknad. På så vis får du en mer kostnadseffektiv hantering av färg och säkrar högsta möjliga kvalitet vid produktion.

Färganalys

Att hantera felaktiga färgstandarder innebär stora kostnader. Vi hjälper dig att säkerställa högsta möjliga färgkvalitet – både mot labb och marknad.

Med hjälp av Natural Colour System analyserar vi ditt utbud av färger för att definiera spridningen och på så sätt ringa in vilka färger som är relevanta för ditt utbud. Genom att undvika onödiga dubbletter och färger som ligger allt för nära varandra, slipper du också kostnaderna relaterade till detta. Vi säkerställer även att dina färger är producerbara med pigment som minskar miljöpåverkan, har minimala toleranser och håller högsta färgkvalitet.

Att se över sitt färgutbud är ett sätt att stärka sin marknadsposition, vilket många av världsledande företag inom färg- och produkttillverkning gjort. Genom att vända sig till oss förbättrar vi deras färgkvalitet och effektiviserar färgprocesserna, från produktion till sortiment.

Har du frågor eller vill du att vi föreslår en lösning som passar dina behov?

Kontakta oss