×

Vi hjälper dig att bli färgexpert!

Utveckla din färgkunskap

Som färgexpert kan du vägleda kunder i sina färgbeslut och därefter konvertera till försäljning. Genom att utveckla kunskapen inom färg förenklar du för din färgrådgivning och stärker relationsbyggandet med kund.

Positionera ditt varumärke

Med expertis inom färg kommer du att bättre kunna förstå och inspirera dina kunder med marknadsföring och försäljningsdrivande aktiviteter.

Rådge kunder

Som färgexpert kommer du bättre kunna vägleda kunder i deras färgbeslut, och därefter konvertera till försäljning.

Förbättra kundrelationer

Förbättra dina kundrelationer genom att utbilda din personal och möjliggör för en bättre färgrådgivning i samtliga färgbeslut.

Få reda på hur vi kan hjälpa att bli färgexpert

Upptäck vårt kursutbud

E-learning NCS in Design

Få praktiska och professionella verktyg för att kommunicera och arbeta med färg professionellt. Denna grundkurs fokuserar på färgsättningsdiscipliner och hur du kan arbeta smartare med färgharmonier genom att använda NCS Systemet.

E-learning Certified Colour Adviser

Lär dig hur du säljer färg och förvandlar dina kunders färgvisioner till verklighet. Som expert på interiör och exteriörfärgsättning kan du vägleda dina kunder till pålitliga köpbeslut och bygga kundlojalitet.

International Colour Workshop

Tillsammans med internationella kända designers arbetar du under fem dagar interaktivt med färg i olika projekt för att nya dimensioner i din färgsättning. Lär dig bland annat hur ljus och material påverkar färg och hur du kan hantera dess komplexitet. Tillgänglig för bokning 2022.

Anpassad utbildning för din personal

Är du intresserad av anpassad utbildning (e-learning) för just dina marknadsbehov.

Upptäck mer

NCS Färgverktyg

Fysiska och digitala färgverktyg för att identifiera, kombinera och rådge i färg direkt, oavsett om du är i butik eller på kundbesök. Med våra färgverktyg navigerar du smidigt bland färger.

NCS Inside

Få tillgång till NCS Systemet och dra nytta av fördelarna med NCS när du kommunicerar, producerar och säljer färg. Med NCS Systemet som din grund möter du efterfrågan från professionella användare världen över.

NCS Articles

Få insikt i färganalys och inspireras av varierande kundreferenser. I vår exklusiva artikelserie delar vi med oss av unika forskningsstudier och innehåll för dig som professionell användare och designar, rådge eller kommunicerar färg!

Om Colour Academy

NCS Colour erbjuder färgutbildning via Colour Academy, med målet att bidra till utveckling av färgsättning inom arkitektur, design, färgåtergivning, försäljning och kommunikation – både från ett estetiskt samt ett funktionellt perspektiv. Allt baserat på årtionden av erfarenhet och forskning inom NCS – Natural Colour System.


NCS Colour Partners

NCS Colour sitter frekvent med i jury och expertpaneler inom en rad prestigefulla färgtävlingar för designers och arkitekter, och vi arbetar aktivt med att stötta framtida designers och arkitekter i deras arbete med färg. Vår målsättning är att säkerställa att färglära hamnar högt upp på designagendan, genom att bland annat vara representerade ibland annat nedan organisationer.


AIC

AIC, International Colour Association, är ett internationellt nätverk för färgfrågor med fokus på forskning och utbildning. Nätverket har idag representanter från 36 länder och består av akademiker, färgforskare, universitetslärare, arkitekter, inredningsarkitekter och konsulter, där en av medgrundarna är Svenskt Färgcentrum.
En organisation som stöttas av NCS Colour, och vars syfte är att stödja och sprida kunskapen och forskningen om färg.

Hong Kong Design Center

Kurser för designers och lärare inom design under ”Knowledge of design week”.

Color Marketing Group

Color Academy har tidigare varit med i CMG’s grupp i rollen som färgexperter vid framtagning av nya ”colour trend directions” prognoser som tas fram under så kallade ChromaZones med färgkunniga från hela världen.

Hong Kong Housing Authority

Hong Kong Housing Authority har fått uppdrag från regeringen att skapa trivsamma bostäder. NCS har sedan 2004 varit deras partner inom utbildning av exteriör färgsättning. NCS håller regelbundet utbildningar för dem.