Visuell översättning av en färgbeteckning från ett färgsystem till ett annat.