E-LEARNING

NCS Exterior Colour Design

6,930.00 kr exkl. moms

E-LEARNING – KURS – AVANCERAD NIVÅ

Vad du ska ta i beaktning vid exteriör färgsättning. Lär dig att ta hänsyn till omgivande miljöer, färgfenomen och andra utmaningar vid exteriör färgsättning, och få verktygen som behövs för att ta framgångsrika färgval. Men också för att ge dina klienter professionell färgrådgivning.

6,930.00 kr exkl. moms

Artikelnr: CA03 Kategori:

Produktinformation

Exterior Colour Design är en digital kurs där du får lära dig om exteriöra färgsättningsprinciper, hur färger förändras i en exteriör miljö och varför. Under denna kurs får du lära dig att bemästra de olika designprinciperna och möjlighet att applicera kunskaperna i ett eget exteriört färgsättningsprojekt.

Kursen inleds med färgperception och hur perceptionen påverkas baserat på färg och material – och hur dessa samspelar. Under kursen kommer du får lära dig hur färg förändras i utomhusmiljö, och hur du kan kombinera fasadfärger och samtidigt ta fönster, tak, grund och stuprör i beaktning.

INNEHÅLL

 • Grundläggande kunskap om exteriör färgsättning
 • Dimensioner av färg, material och ljus
 • Mättekniker
 • Färgprinciper i praktiken

VARFÖR GÅ KURSEN

 • Lär dig att skapa harmoniserande färgkombinationer för villor och flerfamiljshus.
 • Få inspiration för hur du kan skapa din egen exteriöra färgsättning.
 • Lär dig att hantera komplexiteten kring upplevd färg och egenfärg.
 • Bli bekväm i att ta exteriöra färgbeslut baserat på yta, plats och ljus.
 • Ta framgångsrika färgbeslut för en specifik exteriör design.
 • Lär dig hur du kan mäta färg exakt.

VEM ÄR KURSEN FÖR

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som vill eller redan arbetar med färgsättning för villor och flerfamiljshus. Eller som arbetar som färgdesigner, professionell färgrådgivare (t.ex. personal i en måleributik) eller bygglovshandläggare, och som vill fördjupa kunskapen inom exteriör färgsättning. Vi rekommenderar att du har genomfört introduktionskursen NCS in Design innan du deltar i kursen Exterior Colour Design.

 

PRAKTISKT OM KURSEN

 • Längd: Ungefär 8 timmar aktiv utbildning.
 • Tillgänglig: 90 dagar från köp
 • Språk: Engelska eller svenska (kommer snart – tyska)

KONTAKT

För mer information och gruppbokningar, kontakta oss på info@ncscolour.com