EXTERIOR COLOUR DESIGN

Från: 1,290.00 kr exkl. moms

AVANCERAD KURS – Vad du ska ta i beaktning vid exteriör färgsättning

Lär dig att ta hänsyn till omgivande miljöer, färgfenomen och andra utmaningar vid exteriör färgsättning, och få verktygen som behövs för att ta framgångsrika färgval. Men också för att ge dina klienter professionell färgrådgivning.

Artikelnr: CAEXTERIOR Kategori:

Product Description

Exterior Colour Design är en 2-dagarskurs där du får lära dig om exteriöra färgsättningsprinciper, hur färger förändras i en exteriör miljö och varför. Under denna kurs får du lära dig att bemästra de olika designprinciperna och möjlighet att applicera kunskaperna i ett eget exteriört färgsättningsprojekt.

Kursen inleds med färgperception och hur perceptionen påverkas baserat på färg och material – och hur dessa samspelar. Under kursen kommer du får lära dig hur färg förändras i utomhusmiljö, och hur du kan kombinera fasadfärger och samtidigt ta fönster, tak, grund och stuprör i beaktning.

Under dag två kommer du få möjlighet att applicera dina färdigheter i ett eget exteriört färgsättningsprojekt, få professionell feedback från våra lärare och diskutera din exteriöra färgdesign med de andra deltagarna.

INNEHÅLL

 • Grundläggande kunskap om exteriör färgsättning
 • Dimensioner av färg, material och ljus
 • Mättekniker
 • Färgprinciper i praktiken
 • Skapa ett eget exteriört färgsättningsprojekt

VARFÖR GÅ KURSEN

 • Lär dig att skapa harmoniserande färgkombinationer för villor och flerfamiljshus
 • Få inspiration för hur du kan skapa din egen exteriöra färgsättning
 • Lär dig att hantera komplexiteten kring upplevd färg och egenfärg
 • Bli bekväm i att ta exteriöra färgbeslut baserat på yta, plats och ljus
 • Ta framgångsrika färgbeslut för en specifik exteriör design
 • Lär dig hur du kan mäta färg exakt

VEM ÄR KURSEN FÖR

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som vill eller redan arbetar med färgsättning för villor och flerfamiljshus. Eller som arbetar som arkitekt, färgdesigner eller professionell färgrådgivare (t.ex. personal i en måleributik), och som vill fördjupa kunskapen inom exteriör färgsättning. Vi rekommenderar att du har genomfört introduktionskursen NCS in Design (fysisk kurs eller e-learning) innan du deltar i kursen Exterior Colour Design.

INGÅR

Kursavgiften inkluderar lunch, pausförtäring, kursmaterial och boken ”Färgen på huset” av Karin Fridell Anter och Åke Svedmyr. En bok baserad på författarnas mångåriga erfarenhet av färgsättning av byggnader, och som kan ge dig råd kring färgval för exteriör miljö (värde 185 SEK). Som kursdeltagare får du ett diplom efter avslutad kurs.

PRAKTISKT OM KURSEN

 • Längd: 2 dagar
 • Datum: –
 • Tid: Meddelas senare
 • Språk: Svenska
 • Plats: NCS Colour Academy, Stockholm, Sverige

KONTAKT

För mer information och gruppbokningar, kontakta oss på academy@ncscolour.com