Corporate Social Responsibility

CSR på NCS

Introduktion

Att vara mån om miljön är viktigt. Vi tar alla tillfällen i akt för att säkerställa att NCS:s produkter och lösningar är så miljövänliga som möjligt. Våra färgprodukter är tillverkade med EU-godkända pigment.

Tillsammans med leverantörer arbetar vi kontinuerligt med hållbarhetsfrågor för att hjälpa våra kunder att välja mer miljövänliga alternativ, utan att kompromissa med kvaliteten.

Läs mer

NCS Hållbarhet

Som ett kommersiellt internationellt företag har vi skyldigheter gentemot teamet inom företaget, externa partners (såsom leverantörer och kunder) och även i det större perspektivet mot den värld vi lever i. Våra kommersiella värderingar och mål ska utvärderas vad gäller hållbarhet, ansvar och arbetsmiljö. Vi som företag ska tillhandahålla lösningar till våra kunder på sätt som är rättvisa och bidrar till en bättre värld. Det gör vi genom att ständigt arbeta med förbättringar inom de områden som vår policy för Corporate Social Responsibility (CSR) avser; Miljö, Människor och Samhälle. Denna policy gäller vårt företag och våra dotterbolag. Det kan också avse vår relation till leverantörer, partners och kunder.

Inom de tre nyckelorden "Miljö, Människor och Samhälle" är vi engagerade i projekt som är stegstenar för att förbättra vårt företag och den värld vi är en del av. Vi måste överväga hur vi producerar, kommunicerar och använder resurser, så detta är naturligtvis en område av ständig förbättring för oss.