Färgtrender & NCS-systemet

JULI, 2023
Författare: NCS Color

Stjärnbeströdd himmel

Definierar färgtrender med NCS - Natural Color System®.

VIKTIGHETEN AV FÄRG
Färg är den allra första egenskap vi märker på ett föremål eller i ett utrymme. Denna första uppfattning leder oss omedelbart till slutsatsen om vi gillar det vi ser eller inte. Det är grundläggande för tillverkare och producenter att kunna bestämma sig för exakt rätt färg, vid rätt tidpunkt.

Skillnaden mellan rätt färg och fel färg är ibland väldigt liten. Du måste förstå de färger du ser, för att också förstå hur du kommer till den perfekta färgen.

Det är därför NCS – Natural Color System är väsentligt i vårt arbete med att definiera trendfärgerna. Om du behärskar förmågan att definiera vilken färg som kommer att vara trendig och därför mer sannolikt att tilltala konsumenter, är det också mer sannolikt att du lyckas med ditt projekt.

Men innan vi kan börja analysera färgtrender måste vi förstå vad färg är. Människor kan uppfatta omkring 10 miljoner olika färger. Och vi måste förstå och definiera en eller flera färger av dessa miljontals
färger.

För att göra detta möjligt refereras varje färg till vad vi kallar de sex elementära färgerna; färgerna som vårt sinne upptäcker som "rena", och vi förstår från det ögonblick vi föds. Två av dessa färger är akromatiska: vit och svart. Fyra färger är kromatiska: gul, röd, blå och grön.

Akromatiska och kromatiska färger

Dessa sex elementära färger är referenspunkten för alla de miljontals färger vi kan se, placerade i en tredimensionell färgrymd. Färgrymden bildar två projektioner: NCS-färgcirkeln som beskriver nyansen på en färg och NCS-färgtriangeln som beskriver nyansen av en färg.

NCS-färgcirkeln - Nyans av en färg & NCS-färgtriangel - nyans av en färg

Genom att rita in färgerna i NCS-färgcirkeln och NCS-triangeln kan vi analysera färgerna från det förflutna, dagens föredragna färger, och med detta komma fram till i vilken riktning färgnyanserna och nyanserna kommer att röra sig.

NCS-systemet är ett av de enda färgsystemen som är vetenskapligt baserade på hur vi uppfattar färger. Eftersom NCS beskriver det vi ser kan alla använda och förstå NCS. Idag är NCS en världsstandard för färg, för korrekt färgkommunikation.

"Färg är vad vi ser som färg. Färger skapas i psyket, i det ögonblick vi uppfattar dem, och så länge vi tittar på dem. Det är viktigt inom färgvetenskapen att skilja mellan fysisk färg (fysik) och perceptuell färg (psykologi), vad vi ser som färg.”

Lars Sivik, medgrundare av NCS-systemet

VAD ÄR EN FÄRGTREND?
Färgtrender är psykologi; det handlar om att förstå vilka färger och färgområden som är attraktiva och relevanta vid ett givet ögonblick. Studiet av färgtrender skiljer sig från studiet av andra trender. Trender bygger ofta på innovationer. Men när det kommer till färg är det första vi måste inse att alla färger redan finns.

Våra färgpreferenser är därför cykliska. Förutom den repetitiva cykeln måste vi också förstå vad som händer i vårt samhälle och hur dessa händelser och händelser påverkar oss. Det betyder både vilka färger som är populära och
vilka stämningar som dominerar bland oss.

En trend definieras som en generell riktning i vilken något utvecklas eller förändras. Våra färgpreferenser förändras över tiden. Definitionen av själva ordet "preferens" betyder både om vi gillar gult, blått eller grönt eller om färgen är ljus, mörk, neutral eller kromatisk. Färganalysen kan aldrig reducera färgen till enbart nyansen, den behöver alltid handla om både nyanserna och nyanserna. Många gånger är nyansen inte så viktig. Nyansområdet är nyckeln.

"Studien av färgtrender är att analysera och förstå människors psykologi, vid en given tidpunkt."

Karl Johan Bertilsson, NCS Color

Färgglad visualisering av hjärnan

Våra preferenser är både statiska och evolutionära. Vi baserar ofta våra dem på ett specifikt färgområde som har en personlig klang för oss. Precis som allt annat kan vårt intresse för ett visst färgområde blekna, vilket gör att vi undermedvetet söker efter en ny. Det är dock inte vår nya färgpreferens
helt bestämt av oss. Det är två huvudfaktorer som påverkar trenderna:

1) När en specifik grupp av färger har varit trendig under en längre period, tröttnar våra hjärnor på den färgen, och vill kliva i extremt motsatt riktning. För att kunna göra detta behöver vi gå igenom olika steg. Detta visualiseras av forskaren Dr Leonard Oberascher. Han nämner sju
faser som vi går igenom för att slutföra vad han beskriver som den repetitiva färgcykeln: Den färgglada fasen, den mörkare fasen, den bruna fasen, den ljusare fasen, den icke-färgglada fasen, den icke-färgglada/ljusa fasen, den blå/violetta fasen Fas och äntligen återvänder igen till
Färgglada fas.

2) När vi definierar och förutsäger färgtrender måste vi analysera vad som händer i våra liv och samhälle, både på lokal och global nivå. Vilka politiska, kulturella och ekonomiska händelser är aktuella och hur påverkar de våra liv? Dessa händelser kan påverka hur våra färgpreferenser flyttas in i vissa områden av nyanser och nyanser. Denna process sker över tid, och det handlar verkligen om psykologi.

Definiera färgtrender

FÄRGANALYS FÖR 2024+
Så, i vilken riktning rör sig färgerna för 2024+? Vi börjar anamma mer kromatiska färger. Denna riktning drivs av de yngre generationerna, men riktningen är också generell. Vi ser att ren röd (-R) och den mycket populära rödblå (-R80B) tar en viktig roll i vår förändring i attityd till kromatiska färger.

Det finns också en riktning med höga kromatiska färger, som påminner oss om den glada digitala världen, som rosa (-R30B) och gult (-G80Y).

Pastellfärger är till för alla oss som vill ha mer färg men ännu inte är redo att omfamna hög kromatiskhet. De sötare pastellfärgerna ger oss ett färgstarkt lugn. Många av oss kommer också att ta ett gigantiskt steg tillbaka till färger som ska se så naturliga och obehandlade ut som möjligt.

Dessa färger illustreras i NCS Color Circle nedan.
Färganalys 2024+ - Pastellfärger

Få reda på mer

Vill du lära dig mer om färgtrender, NCS-systemet eller våra produkter? Nedan följer några förslag:

NCS FÄRGTRENDER 2024+
Den här begränsade upplagan ger dig en fullfärgsanalys av de 24 mest eftertraktade färgerna.

NCS FÄRGKOMMUNIKATION
En 2h eLearning om NCS-systemet och hur man använder det. Få färdigheter att skapa färgkombinationer och färgharmonier.

NCS ATLAS 2050
NCS Atlas ger en översikt över hur färgerna är relaterade till varandra både enligt NCS-systemets logik och förhållandet mellan färg och ljus.

NCS FÄRGNÅL & NCS+
Med den digitala färgläsaren Colourpin kan du direkt skanna och definiera en ytfärg. Ansluten via Bluetooth till NCS+ får du NCS Notations med översättningar till RGB, CMYK, L*a*b och ljushetsvärden. I NCS+ kan du även hitta alla trendfärger för 2024+.