Förvandla arbetsytor: Kraften i arkitektonisk vision och färgexpertis på NCS Colours nya kontor

Processen att designa ett nytt kontorsutrymme kan vara både spännande och utmanande. Omdesignen av NCS Colours kontor innebar mycket arbete från både Spectrum Architects och NCS Colours designexperter. För att hitta den perfekta balansen mellan estetik, funktionalitet och medarbetartillfredsställelse krävs ett team som verkligen kan förstå företagets unika behov och ambitioner.

NCS Office Workspace

När Spectrum Architects fick möjligheten att skapa ett kreativt koncept för NCS Colours nya kontor, tog Spectrum Architects ett innovativt tillvägagångssätt, vilket säkerställde att den slutliga designen skulle vara en sömlös återspegling av NCS Colours varumärke och en inspirationskälla för dess anställda. Spectrum Architects insåg den yttersta vikten av att involvera NCS Colours personal i designprocessen. Genom att aktivt söka input från medarbetarna fick de ovärderliga insikter om sina preferenser, arbetsmönster och förväntningar på det nya kontoret. Detta samarbetssätt gjorde det möjligt för dem att skapa ett designkoncept som inte bara uppfyllde NCS Colours funktionella krav utan också resonerade med personalens ambitioner och värderingar.

Konceptet kretsade kring att skapa flytande utrymmen som uppmuntrar samarbete, kommunikation och kreativitet samtidigt som det ger områden för individuellt fokus och integritet. Arbetsstationer med öppen planlösning, breakout-zoner och mångsidiga mötesrum var genomtänkt integrerade för att tillgodose olika arbetsbehov, vilket främjade en känsla av enhet och lagarbete bland anställda.

Konceptet antogs av teamet på NCS Colour som tog kärnan i varumärket NCS Colour och gjorde det till ett verkligt exempel på färgernas kraft i designen. Teamet använde över 25 olika färger genom kontorsutrymmet för att odla unika atmosfärer och framkalla olika känslor inom olika utrymmen. De tog essensen av varumärket NCS och visade färgernas potential för att skapa fantastiskt designade miljöer.

NCS mångsidigt mötesrum - blått rum Att skapa harmoni mellan designkoncept, kontorsmöbler, konst och väggfärg var högsta prioritet i detta projekt. Att utnyttja NCS Colourpin Pro färgläsare på de vackra möblerna från Blå Station gjorde det möjligt att skapa ett sömlöst flöde mellan olika ytor.

Genom att utnyttja NCS:s färgkunskap och förståelse för dess psykologiska effekter, satte de sig för att skapa en atmosfär som främjar kreativitet, produktivitet och välbefinnande. Appen NCS+ visade sig vara ett ovärderligt verktyg under denna fas, som underlättade snabba och effektiva färgbeslut och kombinationer. Genom att arbeta tillsammans med verktyget NCS+ kunde teamet visualisera hur olika färger interagerade, vilket gör att de kan finjustera atmosfären i varje område och säkerställa ett harmoniskt flöde på hela kontoret.

Genom att eftertänksamt införliva en mångsidig palett i hela kontoret och mötesrummen har de skapat en miljö som talar direkt till de boendes välbefinnande och effektivitet. Vibrerande rosa täcker ingången till kontoret och sätter tonen för det innovativa och färgstarka företaget som NCS är. Breakout-zoner har mjukare paletter, som mörkt rosa och grönt, för att ge laget en chans till ensamhet, och de mindre mötesrummen har låga kromatiska färger för att skapa en lugn mötesplats.

NCS Breakout Zone - Mjukare grön palett

Resultatet av detta fruktbara samarbete mellan Spectrum Architects och NCS Color blev en kontorsyta som överträffade alla förväntningar. Designen blåste liv i arbetsytan och skapade en levande och dynamisk atmosfär som uppmuntrar innovation och samarbete. NCS varumärkesidentitet vävdes sömlöst in i varje hörn av kontoret, vilket förstärkte varumärkets färgstarka arv.

"Spectrum Architects samarbete med NCS Colour och teamets innovativa användning av designverktyget NCS+ är ett bevis på färgens transformativa inverkan på arbetsplatsen. Vi har skapat ett kontor som inte bara speglar NCS Colours identitet och vårt team utan också främjar kreativitet, produktivitet och glädje bland teamet. Den här färgglada förvandlingen fungerar som ett lysande exempel på hur teknik och design kan konvergera för att forma utrymmen som inspirerar och lyfter mänskliga upplevelser, säger Elin Askfelt, VD för NCS Colour.

Framgången med NCS Colour kontorsredesignprojekt exemplifierar den transformativa effekten av att involvera anställda i designprocessen och den potential som uppstår när man kombinerar arkitektonisk expertis med företagets specialiserade kunskap. Spectrum Architects genomtänkta tillvägagångssätt, tillsammans med NCS Colours skicklighet och den sömlösa integrationen av varumärket NCS Colour, resulterade i ett utrymme som inte bara uppfyllde funktionella krav utan också blev ett inspirerande och produktivt nav för NCS Colour-teamet. När företag fortsätter att inse betydelsen av design av arbetsutrymmen, fungerar NCS Colour-projektet som ett lysande exempel på hur en harmonisk blandning av kreativitet, samarbete och färgexpertis kan lyfta ett kontorsutrymme till nya höjder.

Färgglad rosa kontorsingång