Gaia NCS COLOUR TRENDS 2025+
Gaia

NCS COLOUR TRENDS 2025+

Image of Gaia's blue and green colours inspired by nature and water

En hyllning till natur och vatten med fokus på blå och gröna toner. Effekterna av klimatförändringar som resulterar i en torrare, varmare värld driver oss mot färger som påminner oss om vår viktigaste resurs: vatten. Vi vill ha dessa färgers lugnande effekt och närvaro i vår omgivning och dagliga liv.

Gaia

förarna

Trendriktning

Tidigare fokuserade vi på att föra in naturen i våra hem och letade efter en koppling till naturen. Detta utvecklades vidare till en fas där vi utforskade animism, föreställningen ​​att allt, från föremål till platser och varelser, har en själ. Men vi börjar inse att naturen inte är beroende av oss för att överleva; den kommer att bestå långt efter att människor är borta. Den faktiska faran är inte utrotningen av vår planet utan hoten som genereras av vår art.

För åren 2025 och framåt kommer skiftet på hur vi ser på vår omvärld och vår påverkan bli än mer tydligt. Vi tänker på naturen för sig, även beskrivet av det antika grekiska ordet physis; naturen är skild från mänsklig påverkan. Gaias palett avvisar varma färger som påminner om värme och eld och omfamnar svala eller kalla toner. Målet är att förmedla en känsla av avkylning och bevara uppfattningen av vår planet som en uppfriskande grönblå enhet.

Trend Direction of Gaia

The true essence of natural elements 2025+ is the year we think about nature by itself, also described by the ancient Greek word physis; nature is separated from human influence. The mood of Gaia rejects warm colours reminiscent of heat and fire and embraces cool or cold tones. The goal is to convey a sense of cooling, preserving the perception of our planet as a refreshing greenish- blue entity.

Colour Palette of Gaia

Gaia

Färgpaletten

Gröna kulörer kommer fortfarande att vara en mycket stark färggrupp 2025, men de tenderar att vara mer blågröna än gulgröna. Alla blå färger som påminner oss om vatten - vattenfall, sjöar, floder, hav – och hav ökar i betydelse. Dessa färger representerar de naturresurser vi vill bevara på vår planet. Som en ytterligare påminnelse om det naturliga ursprunget hos dessa färger kommer en mjuk och urtvättad effekt att vara viktig.

A kitchen in Gaia's colours of blue and green with inspiration from nature and water

Exempelbild.

MATERIAL OCH YTBEHANDLING

Tång

Avfall är dagens ”guld” och källa till värdefulla råvaror och kreativa möjligheter. Men också nya naturmaterial som finns i våra hav och sjöar är inspirerande. Alger, tång och kelp är hållbara material som vi använder till allt från textilier till läder.

Tång kräver ingen mark, gödningsmedel eller sötvatten och växer betydligt snabbare än traditionella, landbaserade växter. Nu förekommer många experiment där mångsidigtheten hos dessa lättodlade alger utforskas, exempelvis som byggmaterial. Sjögräs och alger är spännande arkitektoniska element på grund av känslan vid beröring, dess visuella utseende och dess vattenbeständighet. Bioplastskivor, bioplastiska tegelstenar, paneler och tångshingel fungerar som både inre och yttre material.