Inner NCS COLOUR TRENDS 2025+
Inner

NCS COLOUR TRENDS 2025+

Image of Inner's warm, earthy and human hues

Dagens splittrande, skeptiska och hårda miljö får oss att vända oss inåt och lita på våra instinkter och sinnen. Detta resulterar i färgval som väcker känslor av komfort, värme och glädje. Vi omfamnar mellantoner – varma, jordnära och mänskliga nyanser som uppvisar subtil men ändå bestående styrka.

influenserna

Trendriktning

Vi söker färger som väcker känslor av komfort och värme - en glädje över de enkla sakerna i livet. Dagens splittrade, skeptiska och ibland hårda samhälle gör att vi vänder oss inåt. Vi vill känna trygghet och förlitar oss till våra instinkter och sinnen. Varma, jordnära mellantoner utgör paletten Inner, färger som inte tar över men som ändå är uttrycksfulla. I denna trend kopplar vi helt bort från den digitala världen. Hantverk, meditation ett sökande efter vårt inre liv blir av betydelse. Teceremonier, till exempel, med speciella ljud, aromer och färger, ökar i betydelse bland de yngre generationerna i Kina. Vi vill uppleva verklig och känslomässig medvetenhet. Vi kopplar bort oss från våra mobiltelefoner och internet.

Trend Direction of Inner

Vi blickar inåt och litar till våra sinnen

Dagens splittrade, skeptiska och ibland hårda samhälle gör att vi vänder oss inåt. Vi vill känna trygghet och förlitar oss till våra instinkter och sinnen. Vi söker färger som väcker känslor av komfort och värme - en glädje över de enkla sakerna i livet. Detta blir även mer och mer viktigt i vår designvärld, fokus ligger på att skapa design och göra färgval som bättre överensstämmer med vår mänskliga kognition, beteende och välbefinnande. Neurodesign har blivit ett nyckelord och alltmer vedertaget.

Colour Palette of Inner

Inner

Färgpaletten

Upptäck en kollektion av mogna pasteller. Varma, jordnära mellantoner utgör paletten Inner, färger som inte tar över men som ändå är uttrycksfulla. Färgerna i paletten är alla vithetslika, vilket gör dem enkla att kombinera med varandra.

Inspirational image of Inner's colours of warm, earthy and human hues

Exempelbild.

MATERIAL OCH YTBEHANDLING

Biokompositer

Materialet vi vill ha kommer från naturen och ska upplevas som 100% naturligt och ge ett varmt intryck. Pigment som ockra och Tierra de Sienna hjälper oss. Olika typer av kompositmaterial, särskilt där hampa ingår, är av av stor betydelse.