Nordic Midtones

Utforska varma och eleganta färger som är lite mörkare och mer färgglada. Starkt kopplade till nordisk design och norra halvklotet har de en hög svärta i förhållande till färg.

FÄRGOMRÅDE

Nordic Midtones

Detta färgområde består av varma och eleganta färger som är lite mörkare och mer färgglada. De är starkt kopplade till nordisk design och det norra halvklotet, där det naturliga ljuset kommer in från en vinkel som ger färgerna en ”mörk karaktär”, med hög svärta i förhållande till färg. Nordisk design består ofta av dessa färger, en skala som är användbar och eftertraktad.

HEROFÄRG

Nordic Green

Vår nya nordiska gröna, NCS S 3005-B50G, är den perfekta representationen av denna lugna nordiska skymnings- och gryningsfärg i den nordiska naturen. Dessa mellantoner skänker oss en stämning av lugn, avslappning och närhet till naturen utan att ha färger som uppfattas som varken kromatiska eller neutrala.