Smart colour management kapade kostnaderna

Konkurrensen inom färgindustrin ökar. Därmed växer också kraven på att erbjuda färgkollektioner som både är i linje med rådande trender och samtidigt lönsamma. För att rusta sig för denna utmaning – och för att behålla sin starka marknadsposition vände sig Koreas största färgindustri, Samhwa Paint till NCS Colour.


Utmaningen

“Att reducera 5000 färger till 950 stycken”

Projektledare, Samhwa Paint


Målsättningen

Att skapa en välbalanserad kollektion av högkvalitativa färger anpassade för den koreanska marknaden.

Vad vi gjorde

Vi inledde med att göra en analys av både Samhwas och deras konkurrenters färgutbud. Genom att ta hjälp av systematiken bakom NCS kunde vi visualisera spridningen och på så sätt få en tydlig bild av vilka färger som skulle ingå.

Tillsammans med Samhwa reducerade vi antalet färger från 5000 till 950 stycken. Med NCS kunde vi skapa ett jämnt fördelat färgutbud med färger som både var relevanta för den koreanska marknaden, och innefattade Samhwas mest populära färger från tidigare utbud. Genom att hantera färre färger kunde kostnaderna relaterade till färgstyrningen minskas avsevärt.

Vi introducerade även Samhwas tekniska team till NCS för att på så sätt kvalitetssäkra en premiumkollektion av färger, unik för Samhwa. Genom att göra detta levererade vi ett resultat helt i linje med Samhwas förfrågan.

Analys och systematisering gav ett rimligt urval

Samhwas färgutbud bestod av totalt 5000 färger, vilket innebar höga kostnader för styrning och hantering. Efter en analys av både Samhwas och deras konkurrenters färgutbud och med stöd av NCS fick Samhwa en tydlig bild av vilka färger kollektionen skulle bestå av. 

Smart Colour Management ledde fram till en välbalanserad kollektion

Antalet färger reducerades från 5000 till 950. Med hjälp av NCS identifierades relevanta färger för den koreanska marknaden i kombination med Samhwas mest populära färger. Genom att hantera ett färre antal färger minskades kostnaderna för färgstyrningen avsevärt.

Utbildning och säljverktyg – viktiga delar i kvalitetssäkringen

Samhwas tekniska team introducerades till NCS för att kvalitetssäkra en unik premiumkollektion av färger. För den nya färgkollektionen sammanställde NCS Colour säljverktyg i form av nya färgkartor och genom att även utbilda samtliga återförsäljare hjälpte vi Samhwa att på ett professionellt sätt stötta sina kunder och vägleda dem i sitt färgval.

Koreanska färgindustrin Samhwas - Färgkollektion

LÄS MER

Hitta mer NCS inspiration

Urval från vår blogg